بهره‌گیری از تکنولوژی شبیه‌سازی شده در آموزش برای تشخیص مبتلایان سرطان پستان

بهره‌گیری-از-تکنولوژی-شبیه‌سازی-شده-در-آموزش-برای-تشخیص-مبتلایان-سرطان-پستان
کد خبر : 10285
عضو گروه بیماری‌های پستان پژوهشکده سرطان پستان گفت: جایگاه شبیه سازی در ارتقاء سطح آموزش انکارناپذیر است و آینده تشخیص‌های دقیق‌تر در حوزه سرطان پستان با بهره گیری از مدل‌های شبیه سازی درخشان‌تر از مدل‌های سنتی است.

دکتر مهدی حسینیان در گفت وگو با ایسنا ، افزود: استفاده از این روش به عنوان یکی از تکنولوژی‌های اخیر استفاده شده در زمینه آموزش و تشخیص بیماری‌ها در عرصه پزشکی است.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در این حوزه گفت: مطالعاتی که از سال 1990 تا 2014 در حوزه شبیه سازی صورت گرفته و در پایگاه داده‌هایی نظیر Medline و Embase نمایه شده است نشان می دهد که مدل‌های مختلف شبیه سازی می‌تواند هم در بالا بردن توانایی دانشجویان در انجام معاینات فیزیکی و اخذ شرح حال موثر باشد و هم در انتقال اخبار ناگوار که بایستی به بیماران گفته شود، مورد استفاده قرار گیرد.

عضو گروه بیماری‌های پستان پژوهشکده سرطان پستان با اشاره به اینکه شبیه سازی شامل " تقلید از برخی واقعیت ها، امور و فرایندها" است، گفت: شبیه سازی در حوزه علوم پزشکی از اواخر قرن 20 با عنوان " شبیه سازی دکتر – بیمار" شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است و به ویژه در تشخیص سرطان پستان که مبتنی بر سه اصل اساسی، اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی، تصاویر رادیولوژی و پاتولوژی بیمار، خود را کارآمدتر نشان داده است.

حسینیان اضافه کرد: یافته‌های مطالعات نشان می دهد که می توان از شبیه سازی‌های پستان به جای SPs استفاده کرد که این موضوع ضمن بالا بردن کیفیت آموزش و تشخیص‌ با دقت بالاتر سبب صرفه جویی منابع مالی می شود.

وی در پایان با تاکید بر این نکته که در آینده محققان ناچارند که طرح‌های مطالعاتی خود را از مدل‌های ساده‌تر به سمت طرح ریزی تحقیقات خود با الگوی شبیه سازی سوق دهند، گفت: جایگاه شبیه سازی در ارتقاء سطح آموزش انکارناپذیر و آینده تشخیص‌های دقیق‌تر در حوزه سرطان پستان با بهره‌گیری از مدل‌های شبیه سازی درخشان‌تر از مدل‌های سنتی است.