کد خبر : 95587 چهارشنبه 01 آبان 1398 - 08:39:48
در-ایران-قانون-ارزیابی-محیط-زیست-نداریم

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان:

در ایران قانون ارزیابی محیط زیست نداریم

سیناپرس: استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بیش از ۷۰ درصد علل وقوع سیل های اخیر در کشور عدم رعایت ارزیابی زیست محیطی پروژه های عمرانی اجرا شده در مناطق آسیب دیده بود که باعث این فاجعه شد.

به گزارش خبرگزاری سیناپرس اصفهان، دکتر حسین مرادی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان در همایش« هرآنچه یک محیط زیستی باید بداند» اظهار کرد : واقعیت این است که راه حل همه مشکلات محیط زیستی را نمی توان از دانشگاه اتتظار داشت.

مرادی افزود: باید عِرق وطن دوستی در افراد جامعه بیشتر از میزان فعلی باشد تا نسبت به مسائل و چالش های زیستی ایران حساس بود و به دنبال آن نسبت به امور مختلف کنش گر باشیم.

وی در توصیه به دانشجویان خاطرنشان کرد: ما باید درقالب های مختلف از جمله کمپین ها و اردوهای علمی در وهله اول علاوه بر کسب دانش از دانشگاه به دنبال شناخت ایران باشیم.

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان  افزود: در بحث انتقال آب باید هوشیارانه عمل کنیم و برای هر استانی متناسب با ظرفیت های زیستی اش برنامه ریزی  کنیم.

وی تاکید داشت: در هر زمانی که پروژه انتقال آب به انحاء مختلف برای زاینده رود صورت گرفته است، میزان ورودی آب به بستر زاینده رود کمتر شده است.

مرادی ضمن انتقاد  و گلایه شدید از عدم توجه دستگاه های  و نهاد های دولتی و مجری پروژه های مختلف عمرانی  در کشور به بحث ارزیابی محیط زیستی در اجرای پروژه ها،  گفت: بیش از ۷۰ درصد  علل وقوع سیل های اخیر در کشور عدم رعایت ارزیابی زیست محیطی پروژه های عمرانی اجرا شده در مناطق آسیب دیده بود که باعث این فاجعه شد.

وی در پایان اظهار کرد: متاسفانه علی رغم نیاز شدید کشور به بحث ارزیابی محیط زیستی در اجرای پروژه ها، درایران قانون ارزیابی محیط زیست نداریم.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

مطالب مرتبط