کد خبر : 92250 پنج شنبه 23 خرداد 1398 - 09:33:55
کیفیت-خدمات-الکترونیکی-عاملی-تعیین-کننده-در-رضایت-مشتریان

در پژوهشی بررسی شد:

کیفیت خدمات الکترونیکی عاملی تعیین کننده در رضایت مشتریان

سیناپرس: گرایش به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن در نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک که در اجرای آن نقش اساسی دارد، تبدیل کرده است.

از سوی دیگر تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته نشانگر این موضوع است که رضایت مشتری بر روی حفظ مشتریان و در نتیجه بر سود آوری و موفقیت سازمان ها در عرصه رقابت تاثیرگذار است. شدت رقابت در بازارهای مالی و درک اهمیت حفظ مشتریان، سازمان ها را برای ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت نوآورانه با مشتریان وابسته کرده است.

بر اساس نظر محققان، یکی از بهترین رویکردهایی که شرکت ها و بخش های خدمات مالی برای رسیدن به این هدف اتخاذ می کنند، بانکداری الکترونیکی و مزایای آن است.

در پژوهشی تحت عنوان «مدل سازی استفاده متداوم از بانکداری الکترونیک»، تأثیر کیفیت خدمات، سیستم و اطلاعات بر تایید، تایید بر رضایت مندی و رضایت مندی بر استفاده متداوم بر بانکداری الکترونیکی بررسی شده است.

این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی انجام شد. بدین منظور مشتریان بانک مسکن در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که تعداد مشتریان بانک مسکن در شهر تهران برابر با 384 نفر بود.

سپس، با استفاده از پرسشنامه برای گردآوری دیدگاه های مشتریان استفاده شد. پایایی همه متغیر در دامنه قابل قبول قرار دارند. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان تعیین کننده ای قوی در جهت تایید و رضایت مندی مشتریان و در نهایت منجر به استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی می شود.

بر اساس این گزارش، پژوهش «مدل سازی استفاده متداوم از بانکداری الکترونیک» که به صورت موردی، بانک مسکن را مورد مطالعه قرار داده است توسط مهدی رحمانی و رخساره مبرهن از دانشگاه آزاد اسلامی تالیف و به پنجمین کنفرانس وب پژوهی ارائه شده است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]