کد خبر : 91609 چهارشنبه 01 خرداد 1398 - 12:30:02
جایگاه-ویژه-پژوهشگران-ایرانی-در-روند-تولید-علم

در پنجمین کنفرانس وب پژوهی مطرح شد:

جایگاه ویژه پژوهشگران ایرانی در روند تولید علم

سیناپرس: میزان تولیدات علمی یک حوزه و دستاوردهای پژوهشی آن در سطح ملی و بین المللی ازجمله شاخص های مهمی است که وضعیت و سمت وسوی حرکت آن حوزه را تعیین می کند.

از سوی دیگر، وب معنایی نیز یک چارچوب مشترک فراهم می آورد که اجازه می دهد داده ها به اشتراک گذاشته شوند و در سراسر مرزهای کاربردی، اقتصادی و اجتماعی دوباره استفاده شوند.

یکی از روش های شناخته شده در این زمینه بررسی برونداد علمی نمایه شده پژوهشگران آن حوزه در پایگاه های معتبر بین المللی است. بنابراین با توجه به اهمیت بالای وب معنایی و ارتباط تنگاتنگ آن با سایر پژوهش های حوزه وب، تعامل انسان و رایانه، ذخیره و بازیابی اطلاعات و... پژوهش «بررسی تحلیلی برون داد علمی پژوهشگران جهان با تأکید بر وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه وب معنایی در پایگاه استنادی اسکاپوس طی سال های 1996 تا 2018» باهدف بررسی تحلیلی میزان برونداد علمی پژوهشگران جهان در حوزه وب معنایی در پایگاه استنادی اسکاپوس در فاصله سال های 1996 تا 2018 طراحی و اجرا شد.

این مطالعه که در پنجمین کنفرانس وب پژوهی ارائه شد، از نوع کاربردی با رویکرد علم سنجی است. جامعه مورد مطالعه شامل همه تولیدات علمی (10357 پیشینه) پژوهشگران جهان در حوزه «وب معنایی» است.

نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل آنالیز و در قالب جداول و نمودار ارائه شد. یافته های پژوهش روند تولیدات علمی منتشر شده در حوزه وب معنایی، مقالات پر استناد و تاثیرگذار، نویسندگان پرکار، رشته هایی که بیشترین سهم را در تولید علم این حوزه داشته اند، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مطرح و همچنین توزیع میزان تولید علم در بخش وب معنایی بر حسب انواع منابع اطلاعاتی را نشان می دهد.

به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش وضعیت تولیدات علمی حوزه وب معنایی طی سال های مذکور را در سطح ملی و فراملی نشان داد و به طور ویژه جایگاه پژوهشگران ایرانی را در روند تولید علم در این حوزه آشکار ساخته است.

بر اساس این گزارش، نتایج به دست آمده می تواند برای مدیران و سیاست گذاران حوزه وب معنایی در دانشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط مفید باشد.

مقاله«بررسی تحلیلی برون داد علمی پژوهشگران جهان با تأکید بر وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه وب معنایی در پایگاه استنادی اسکاپوس طی سال های 1996 تا 2018» توسط ناهید گویلی کیلانه وعارفه کلوانی از دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم تالیف و در این کنفرانس ارائه شد.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]