کد خبر : 84397 یکشنبه 08 مهر 1397 - 11:20:47
سلول-های«-T-»اعث-درمان-تومورهای-مقاوم-به-درمان-شدند

سلول های« T »اعث درمان تومورهای مقاوم به درمان شدند

مطالعات محققان در زمینه درمان بوسیله سلول های« T » مخصوصا گیرنده آنتی ژن کایمریک (CAR) نشان داد که این سلول باعث درمان تومورهای مقاوم به درمان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان در مرکز ژن درمانی کالج پزشکی Baylor و بیمارستان کودکان تگزاس و هوستون راه هایی را برای اطمینان از هدفمند بودن سلول های T برای سلول های سرطانی در مقابل سلول های غیر سرطانی یافتند.

این روش ها به وسیله تغییر در سلول های T برای شناسایی مولکول های مخصوص سلول های سرطانی که در سطح آن ها قرار گرفته اند صورت گرفت تا فقط توان تشخیص یک نوع سلول سرطانی را داشته باشند. زمانی که این مطالعه در سطح پره کلینیک انجام شد خواص ضد توموری قوی و خاص از سلول های T تغییر یافته بر روی یک نوع سلول توموری و بدون داشتن عارضه ای برای بیمار مشاهده شد.

در گذشته درمان بوسیله  سلولهای T تنها روی آنتی ژنی در سطح سلول های توموری انجام می شد. این کار باعث محدود شد درمان و حتی سمیت برای سایر سلول ها بود زیرا این آنتی ژن ها ممکن بود در سطح سلول های سالم نیز باشند. در این مطالعه CART cell  هایی طراحی شده است که تنها می تواند مولکول های موجود در سطح سلول های سرطانی را شناسایی کند. در واقع CAR T cell های طراحی شده توان شناسایی سلول های سرطانی را از سلول های عادی دارند.

در مطالعات گذشته علاوه بر غیر اختصاصی بودن تشخیص، درمان بوسیله سلول های T در تومور های جامد نیز محدود بود زیرا سلول های T بوسیله محیط اطراف تومور محدود می شدند در نتیجه درمان طولانی مدت تومورهای جامد بوسیله سلول های T امکان پذیر نبود.

تیم تحقیقاتی به سلول های T مهندسی شده گیرنده هایی را اضافه کرد تا آن ها را از عوامل حفاظتی تومور های جامد حفظ کند با این مکانیزم امکان اثر گذاری CART cell ها  تا نابودی آخرین سلول توموری وجود دارد.

ویژگی سلول های توموری که بوسیله این سلول ها شناسایی می شوند باعث رساندن سه سیگنال به سلول های T می شود شامل فعالیت آنتی ژنی، خود تحریکی و ترشح سایتوکاین می شود که به طور طبیعی در حالت فیزیولوژیک سلول های T به آن ها می رسد.

زمانی که سلول ها T علائم سلول های سرطانی را تشخیص می دهند به سمت سلول های توموری می روند و در محل سلول های سرطانی جمع می شوند و تاثیر درمانی خود را در طولانی مدت به روی سلول های سرطانی می گذارند. طراحی سلول های T برای شناسایی الگوهای توموری مثالی از نسل جدید ویرایش ژنی است پاسخ سلول های T دستکاری ژنتیکی شده می تواند با پاسخ سلول های T طبیعی رقابت کند.

هدف از این مطالعه طراحی سلول های T ای است که می توانند ویژگی های دقیق تری از یک سلول سرطانی  و نه فقط یک آنتی ژن موجود در سطح سلول سرطانی را شناسایی کند.

در نتیجه می توان محل بافت سرطانی را بهتر شناسایی کرده و درمان سرطان دقیق تر خواهد بود بدون اینکه به سلول های طبیعی آسیب برساند. با استفاده از مهندسی ژنتیک گیرنده هایی طراحی شد که باعث افزایش اختصاصیت و امنیت سلول های T می شود عامل اصلی موفقیت درمان به وسیله  CAR T cell ها است.تو

سلول های هدف CAR محدود  هستند و فقط می تواند روی یک نوع تومور را شناسایی کند و برای بافت های غیر توموری سمی است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]