کد خبر : 69813 چهارشنبه 17 آبان 1396 - 10:38:03
-آغاز-دیدگاه-های-نوین-برندسازی-داخلی

کتاب برندسازی داخلی، مبانی نظری، الگوها و نمونه های موفق؛

آغاز دیدگاه های نوین برندسازی داخلی

سیناپرس: در سال های اخیر که مشتریان انبوهی از اطلاعات را به دست آوردند، حفظ سهم در بازار یک مقوله پیچیده و پر چالش شد. روش های ارتباطی کمتر از گذشته روی مخاطبان تاثیر گذار است و تمامی حرکات نشات گرفته از بنگاه ها، به طور مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد.

برندسازی در دهه های اخیر یکی از روش های پرکاربرد برای تصویرسازی و ذهنیت سازی در مشتریان بوده است. برندسازی تلاشی است عینی و ذهنی در راستای هویت دهی، معنابخشی و ایجاد تمایز مجموعه ای از فعالیت ها و محصولات؛ کسب جایگاه مناسب درذهن مشتریان با استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی و تبلیغاتی یکی از روش های مرسوم برندسازی است. هدف از این ارتباطات معرفی و تشویق مشتریان بالقوه به خریددو تجربه محصول یا خدمت است.

مشتریان با انتظارات ایجاد شده از کمپین های تبلیغاتی و ارتباطی پا به میدان تجربه می گذارند و چالش اصلی سازمان یعنی برآورده سازی وعده های داده شده آغاز می شود. برندسازی داخلی درون سازمانی به عنوان اقدامی تکمیل کننده ی برنامه های برندسازی و به اعتقاد برخی، گونه ای جدید از برندسازی با رویکرد از داخل به خارج، با هدف مدیریت چالش های ایجاد شده از تجربه های پیشین است. این گونه از برندسازی، به دنبال ایجاد آنچه باید باشد از درون سازمان به صورت رفتاری و سازمانی است، یعنی مدیریت و توسعه کارکنان در راستای برنامه های سازمانی برند محور.

 کتاب " برندسازی داخلی، مبانی نظری، الگوها و نمونه های موفق" با هدف پوشش مبانی نظری و جمع آوری تجربیات موفق پروژه های برندسازی داخلی نوشته شده است. نیاز پژوهشگران و مجریان حیطه های مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازاریابی و برند به شفاف سازی جایگاه برند داخلی یا برند داخلی یا برند درون سازمانی نحوه نگرش فصول این کتاب را تحت تاثیر قرار داد.

در این کتاب الگوهای برندسازی به دو دسته یا خوشه بر مبانی روش های علم کاوی تقسیم شده است که شامل الگوهای نظری و بین رشته ای و الگوهای بر آمده از تجربه می باشد. الگوهای اول شامل سه دسته الگوی ارزش ویژه برند، رهبری و رفتاری – انگیزشی و الگوهای دوم شامل دو دسته ی ارتباطات -آموزش می باشد.

زیرساخت نظری و الگوهای موجود در ادبیات نظری برندسازی داخلی، طبقه بندی و به صورت ساده و روان در این کتاب تشریح شده است که می تواند مورد توجه محققان و دانشگاهیان قرار گیرد. ضمنا الگوها و تجربیات موفق به شکلی کاربردی تشریح شده تا مجریان برند و صاحبان کسب و کارها به عنوان کتاب راهنما از آن بهره برداری کنند.

کتاب " برندسازی داخلی، مبانی نظری، الگوها و نمونه های موفق" که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی و به قلم دکتر سعید شفیعا به چاپ رسیده است در مرحله توزیع قرار دارد.

 

گزارش: امیرمحمد غفاری

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]