کد خبر : 66563 دوشنبه 20 شهریور 1396 - 15:01:19
-کاهش-علف‌کش‌های-شیمیایی-با-افزودن-روغن‌های-گیاهی

توسط محققان کشور انجام شد

کاهش علف‌کش‌های شیمیایی با افزودن روغن‌های گیاهی

سیناپرس: استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی، امری اجتناب‌ناپذیر است، اما به دلیل اثرات منفی این مواد، کاهش مصرف آن‌ها ضروری است. محققان کشورمان بدین منظور با استفاده از روغن‌های گیاهی، ضمن کاهش مصرف علف‌کش‌ها، کارایی آن‌ها را افزایش داده‌اند.

با بهبود روش­های کاربرد، مانند استفاده از مواد افزودنی که خطرات کمتری برای انسان و محیط دارند می­توان علاوه بر مصرف کمتر آفت‌کش‌های شیمیایی، کارایی این مواد را نیز بالا برد. چرا که مواد افزودنی، خواص فیزیکی و شیمیایی محلول را تحت تأثیر قرار می­دهند.

روغن­های گیاهی از جمله چنین مواد افزودنی‌ای هستند که سمیت نداشته و به سرعت در محیط تجزیه می­شوند. با توجه به این خصوصیات، گروهی از محققین کشورمان از دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی مطالعه ­ای را با هدف بررسی تأثیر روغن­های گیاهی بر کشش سطحی محلول علف ­کش شیمیایی «ستوکسیدیم» و میزان پخشیدگی آن روی سطوح برگ‌ها انجام داده‌اند.

با بهبود روش­های کاربرد، مانند استفاده از مواد افزودنی که خطرات کمتری برای انسان و محیط دارند می­توان علاوه بر مصرف کمتر آفت‌کش‌های شیمیایی، کارایی این مواد را نیز بالا برد. چرا که مواد افزودنی، خواص فیزیکی و شیمیایی محلول را تحت تأثیر قرار می­دهند.

در این آزمایش گلخانه ­ای از روغن­های گیاهی منداب، سویا، پنبه، آفتابگردان، زیتون، کرچک، کنجد، ذرت و کلزا به عنوان تیمار استفاده شده است. همچنین برای شبیه­ سازی قابلیت پخشیدگی قطرات محلول علف‌کش روی سطح برگ‌ها، از نوعی کاغذ حساس استفاده شد. به علاوه در خصوص آزمایش پاسخ به مقدار علف­ کش، پس از کشت بذرهای علف هرز یولاف وحشی در آزمایشگاه و سپس انتقال گیاهچه ­ها به گلدان، گیاهان با غلظت ­های مختلف علف ­کش، با و بدون روغن­های گیاهی مورد سمپاشی قرار گرفتند. کشش سطحی محلول علف‌کش با دستگاهی موسوم به «تانسیومتر» اندازه‌گیری شد و در نهایت نیز داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهند که تمامی روغن­های گیاهی به کار گرفته شده برای محلول علف‌کش ستوکسیدیم، به طور معنی­ داری کشش سطحی آن را کاهش می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود که محلول علف­ کش باعث افزایش سطح خیس شده کاغذهای حساس گردیده و به عبارتی به شکل بهتری بر روی سطوح برگ‌های علف هرز پخش شود.

نکته جالب این که به‌کارگیری روغن‌های گیاهی فوق در محلول علف‌کش، توانست غلظت مؤثر ستوکسیدیم را برای کنترل یولاف وحشی به نصف کاهش دهد که این موضوع موفقیت بزرگی در کاهش میزان سم مصرفی به حساب می‌آید.

به عبارت دیگر نتایج این پژوهش که در نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد انتشار یافته، نشان می‌دهند که با کاهش کشش سطحی، میزان پخشیدگی محلول علف ­کش روی برگ‌ها افزایش یافته و نیاز به علف‌کش بیشتر را مرتفع می‌نماید.

بر اساس یافته‌های پژوهش فوق، با توجه به اینکه روغن­های گیاهی باعث افزایش کارایی علف­ کش­ها می­شوند، می­توان امیدوار بود که کشاورزان و محققین، ترکیب علف ­کش و روغن­های گیاهی را مورد استفاده قرار دهند تا علاوه بر کنترل علف­های هرز، علف‌کش کمتری را مصرف نموده و از این طریق اثرات منفی کمتری بر انسان و محیط زیست داشته باشند.

 

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: حمامی، ح. و همکاران. 1395. بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا ف وحشی. حفاظت گیاهان، 31(1): 12-1.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]