کد خبر : 57683 یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 08:22:37
تحصیل‌کرده‌ها،-خون-سالم‌تری-اهدا-می-کنند

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد:

تحصیل‌کرده‌ها، خون سالم‌تری اهدا می کنند

سیناپرس: اهدای خون، عملی اخلاقی و بشردوستانه است که نقش زیادی در بهبود بیماران و سلامت عمومی جامعه دارد. نتایج یک پژوهش داخلی نشان می‌دهد که هر چه افراد از سطح سواد بالاتری برخوردار باشند، احتمال اهدای خون سالم توسط آن‌ها بیشتر است.

عوامل متعددی وجود دارند که در سلامت خون‌های اهدایی توسط افراد مختلف نقش ایفا می‌کنند و مورد توجه دادن این عوامل می تواند کارایی سازمان های متولی را در خصوص اهدای خون بهبود بخشد.

محققینی از مرکز تحقیقات انتقال خون ایران در همین زمینه، نقش «سطح تحصیلات اهداکنندگان خون» را در سلامت خون های اهدایی مورد توجه قرار داده و در مورد آن پژوهشی را به انجام رسانده اند.

عوامل متعددی وجود دارند که در سلامت خون‌های اهدایی توسط افراد مختلف نقش ایفا می‌کنند و مورد توجه دادن این عوامل می تواند کارایی سازمان های متولی را در خصوص اهدای خون بهبود بخشد.

این مطالعه مقطعی بر روی کلیه اهداکنندگان خون در سال‌های 1386 و 1387 به تعداد 3519254 نفر (7 درصد زن و 93 درصد مرد) انجام گرفته است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز درباره سطح تحصیلات، جنس، سن، سابقه قبلی اهدای خون و موارد مثبت تاییدی توسط محققین جمع‌آوری گردیده و سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بین خون‌های اهداکنندگان با تحصیلات دانشگاهی، تنها نزدیک به 2 واحد خون به ازای هر صد هزار نفر، از نظر HIV مثبت بودند.

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، 0.4 واحد خون‌های اهدایی از افراد با تحصیلات دانشگاهی، 0.9 واحد از افراد دیپلمه و 1.8 واحد از زیر دیپلم‌ها به ازای هر هزار واحد خون اهدایی از نظر HCV یا «هپاتیت سی» مثبت بودند.

طبق این داده ها، 2.2 واحد خون اهدایی از افراد با تحصیلات دانشگاهی، 2.8 واحد از افراد دیپلمه و 5.6 واحد از افراد زیر دیپلم نیز به ازای هر هزار واحد خون اهدایی از نظر HBs Ag یا «هپاتیت بی» مثبت بودند.

بر اساس اظهار مجریان این پژوهش، نتایج حاصل از این مطالعه که در فصل نامه پژوهشی «خون» وابسته به مرکز تحقیقات انتقال خون ایران منتشر گردیده، بیانگر آن است که با افزایش سطح تحصیلات، سلامت خون‌های اهدایی به طور معنادار و قابل توجهی افزایش می یابد.

این یافته‌ها می‌تواند راه‌گشای سازمان انتقال خون در جذب داوطلبین اهدای خون در گروه‌های کم خطر جامعه باشد.

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: صارمی، س. و همکاران. 1396. وضعیت تحصیلی اهداکنندگان خون و تاثیر آن بر سلامت خون‌های اهدایی در سطح کشور. خون، 14(1): 22-15.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]