کد خبر : 57434 شنبه 16 اردیبهشت 1396 - 09:20:53
-پیش‌بینی-«بقاء-پیوند-کلیه»

با استفاده از تکنیک داده‌کاوی محقق شد

پیش‌بینی «بقاء پیوند کلیه»

سیناپرس: پیوند کلیه، یکی از مهم‌ترین عمل‌های جراحی به منظور درمان نارسایی‌های کلیوی است. در پژوهشی که توسط محققین کشورمان انجام شده، فاکتورهای موثر بر پیش‌بینی دوام و بقای این عمل جراحی، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته‌اند.

نارسایی کلیه، از جمله مشکلات پرهزینه جوامع انسانی در بسیاری از نقاط دنیا است. سالانه افراد بسیاری برای رهایی از این مشکل، تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار می گیرند. ولی موضوع مهمی که پس از عمل جراحی برای این بیماران اهمیت دارد، بقاء و دوام پیوند و پس زده نشدن کلیه پیوند زده شده می باشد.

در این رابطه مطالعه ای توسط پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران به انجام رسیده که هدف از آن پیش‌بینی بقاء پیوند کلیه بیمار بر اساس متغیرهای پیش از پیوند کلیه بوده است.

سالانه افراد بسیاری برای رهایی نارسایی های کلیوی، تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار می گیرند. ولی موضوع مهمی که پس از عمل جراحی برای این بیماران اهمیت دارد، بقاء و دوام پیوند و پس زده نشدن کلیه پیوند زده شده می باشد.

بدین منظور و برای شناسایی عوامل موثر در پیش‌بینی بقاء پیوند، ابتدا نیازسنجی اطلاعاتی از متخصصان مربوطه و با استفاده از پرسش نامه های خاص توسط پژوهشگران به‌عمل آمد. سپس با استفاده از اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌ها، چک‌لیستی تهیه و داده‌های 513 پرونده بیمار کلیوی از مرکز تحقیقات اورولوژی سینا، استخراج گردید. این اطلاعات سپس با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و از طریق تکنیک داده کاوی، تحلیل گردیده و مورد بررسی علمی واقع شد.

یافتههای این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای «شاخص توده بدنی»، «بیماری مرحله نهایی کلیه» و «مدت زمان دیالیز بیمار»، موثرترین فاکتورهای دخیل در بقاء پیوند می باشند.

بر اساس این یافته ها، قوانین استخراج شده از مدل مورد استفاده برای تحلیل می‌توانند به عنوان الگویی برای پیش‌بینی بقاء پیوند کلیه پیش از عمل جراحی استفاده شوند. صحت این مدل که C5.0 نام دارد، چیزی حدود 97 درصد تخمین زده شد که میزان قابل قبول و معتبری به شمارآمده و نشان از قدرت بالای آن در پیش بینی بقاء پیوند کلیه دارد.

با توجه به این که بقاء، یکی از حوزه‌های پیش‌آگهی پزشکی است، نتایج به دست آمده از این پژوهش که در فصل نامه «کومش» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان انتشار یافته، می تواند در کمک به پزشکان به منظور پیش بینی بقاء و دوام عمل پیوند کلیه نقش موثری را ایفا نماید.

 

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: شاهمرادی، ل. و همکاران. 1396. خمین میزان بقاء پیوند کلیه با استفاده از داده کاوی. كومش، 19(2): 262-253.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]