کد خبر : 55850 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 - 12:28:26
بهبود-رشد-سیب‌زمینی-با-نانوذرات-

کاربردی دیگر از نانوفناوری در کشاورزی

بهبود رشد سیب‌زمینی با نانوذرات

سیناپرس: با ظهور علم نوین نانوفناوری، بسیاری از دیگر رشته‌های علمی دچار دگرگونی شده و روزبه‌روز به یافته‌های جدیدی دست پیدا می‌کنند. در این راستا، پژوهشگران کشورمان به تاثیر مثبت نانوذرات سیلیسیم در بهبود کشت و کار سیب‌زمینی پی برده‌اند.

«سیلیسیم» برای بیشتر گیاهان، عنصری ضروری به شمار نمی‌رود، اما با این حال وجود آن در مقادیر مناسب می تواند نقش‌های سودمندی در رشد و نمو گیاهان داشته باشد.

به منظور بررسی نقش تغذیه‌ای سیلیسیم و کاربرد ترکیبات نانو حاوی این عنصر، محققینی از دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشی را در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی این دانشگاه به انجام رسانده اند.

«سیلیسیم» برای بیشتر گیاهان، عنصری ضروری به شمار نمی‌رود، اما با این حال وجود آن در مقادیر مناسب می تواند نقش‌های سودمندی در رشد و نمو گیاهان داشته باشد.

در این مطالعه، از محلول سیلیکات سدیم که حاوی عنصر سیلیسیم است استفاده شده است. بدین منظور دو نوع مختلف از این محلول تهیه شد که در یکی از آن ها، ذرات سیلیکات سدیم دارای ابعاد «میکرو» و در دیگری، این ذرات دارای ابعاد بسیار ریزتر «نانو» بودند. سپس هر یک از این محلول ها در مقادیر آزمایشی مختلف بر روی برگ های گیاه سیب زمینی محلول پاشی شد. در نهایت و پس از گذشت مدت زمان لازم، وضعیت رشد و نموی گیاه سیب زمینی در حالت های مختلف به کار برده شده مورد بررسی و ارزیابی علمی واقع گردید.

نتایج این آزمایش پژوهشی نشان می دهد که عنصر سیلیسیم، به طور کلی بر صفاتی نظیر میزان و کارایی رنگیزه اساسی کلروفیل، کارایی استفاده گیاه از نور دریافتی، میزان فتوسنتز و کارایی مصرف آب در گیاه سیب‏زمینی تاثیری مثبت دارد.

با این حال، بر اساس این نتایج، کاربرد این عنصر موجب کاهش در صفات دیگری نظیر میزان باز شدن روزنه ها، تعرق و میزان نفوذ دی‌اکسید کربن به محوطه زیر روزنه‌ های برگ می شود.

در بیشتر صفات اندازه گیری شده پیکره رویشی گیاه سیب زمینی در این مطالعه، اثر نانوذرات سیلیکات سدیم بیشتر از ذرات میکرو بود و همچنین غلظت 400 میلی‌گرم در لیتر از محلول نانوذرات سیلیسیم توانست بیشترین تأثیر را داشته باشد.

محققین با توجه به نتایج حاصله، اظهار نموده اند که استفاده از نانوذرات سیلیکات سدیم در حد بهینه، می تواند خصوصیات فتوسنتزی گیاه سیب زمینی را بهبود بخشیده و به تولید بهتر آن بینجامد.

یافته های این پژوهش، به صورت مقاله ای علمی پژوهشی در مجله «علوم و فنون کشت های گلخانه ای» وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

 

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: سعادتیان، ب. و همکاران. 1395. ارزیابی اثر محلول‏پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب‏زمینی در مرحله استولون‌دهی. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 7(4): 123-111.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]