کد خبر : 53213 دوشنبه 20 دی 1395 - 02:23:01
-«صنعت-مبلمان»-دشمن-انسان-و-محیط-زیست

واکاوی پژوهشی تولید یک کالای پرمصرف

«صنعت مبلمان» دشمن انسان و محیط زیست

سیناپرس: وقتی سخن از تزئینات داخلی ساختمان به میان می‌آید، مبلمان، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. نتایج یک پژوهش داخلی نشان می‌دهد که فرایند تولید این محصول لوکس و تزئیناتی، تبعات زیادی برای اکوسیستم و محیط زیست دارد.

صنعت مبلمان، هر ساله باعث انتشار حجم زیادی از مواد فرار آلی که ناشی از استفاده از انواع چسب‌ها، پارچه، رنگ‌ها و مواد پوششی است، به محیط زیست می‌شود. برای اندازه‌گیری میزان این آلودگی ها، چند روش وجود دارد که یکی از بهترین آنها ارزیابی چرخه حیات است.

ارزیابی چرخه حیات تکنیکی است که در آن اثرات زیست‌محیطی مرتبط با یک محصول، در کل چرخه حیاتش ارزیابی شده و در نهایت برای بهبود فرآیند‌های تولید و جلوگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا استفاده از این تکنیک، اهمیت زیادی در نیل به توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد.

ارزیابی چرخه حیات تکنیکی است که در آن اثرات زیست‌محیطی مرتبط با یک محصول، در کل چرخه حیاتش ارزیابی شده و در نهایت برای بهبود فرآیند‌های تولید و جلوگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این زمینه، پژوهشگرانی از دانشکده های منابع طبیعی و مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، مطالعه ای را به انجام رسانده اند که در آن، داده‌های سیاهه چرخه زندگی فرآیند تولید مبلمان راحتی در دو واحد تولیدی مجزا در استان تهران، جمع آوری شده و جریان تولید این فرآورده به صورت دروازه تا دروازه مورد تجزیه و تحلیل زیست محیطی قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که  انجام مراحل برش‌کاری و مونتاژ کلاف مبلمان در داخل همان واحد تولیدی، به طور کلی میزان انتشار آلودگی را بیشتر می نماید.

همچنین یافته ها مشخص نموده اند که بیشترین عامل اثر گذار در این خصوص، مربوط به تولید و استفاده از پارچه و پس از آن تولید فوم پلی اورتان می‌باشد.

علاوه بر این، نتایج حاصله، نشان از آن دارد که تولید مبلمان راحتی، بیشترین تاثیر را روی کیفیت اکوسیستم و بعد از آن به ترتیب بر روی سلامت انسان و منابع (سوخت‌های فسیلی و معادن) می‌گذارد.

یافته های این پژوهش به صورت مقاله ای علمی پژوهشی در مجله «صنایع چوب و کاغذ ایران» وابسته به انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران به چاپ رسیده است.

 

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: عباسی، ه. و همکاران. 1395. رزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA). صنایع چوب و کاغذ ایران ، 7(3): 485-475.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]