کد خبر : 4908 یکشنبه 16 فروردین 1394 - 17:36:21
شیرخواره-ها-در-هنگام-شگفت-زده-شدن-بیشتر-می-آموزند

شیرخواره ها در هنگام شگفت زده شدن بیشتر می آموزند

سیناپرس: مطالعه ای جدید گویای آن است که وقتی بچه های شیرخواره از چیزی شگفت زده و متعجب می شوند، توانایی یادگیری آنها در آن لحظات به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

برخی پژوهش ها در گذشته نشان داده بود که نوزادان با نوعی «معلومات بنیادی» به دنیا می آیند و این گونه نیست که همه چیز را از طریق تجربیات محیطی بیاموزند. برای نمونه درک عمق محیط و یا تشخیص جامد بودن چیزهای مختلف از جمله توانایی های شناختی کودکان شیرخواره است.

در این مطالعه جدید، پژوهشگران صحنه هایی تعجب آور را به این گروهی از بچه ها نشان دادند. برای نمونه گذر توپ از دیوار (که پدیده ای غیرعادی به شمار می رود) از جمله این موارد بود. بررسی میزان توجه کودکان نشان داد که این بچه ها زمان زیادی را خیره به این صحنه می نگرند که نشان از توجه زیاد آنها به این پدیده تعجب آور دارد.

در گام بعدی، دو اسباب بازی توپ و ماشین به این بچه ها و بچه های گروه کنترل داده شد. بچه هایی که این صحنه تعجب آور را ندیده بودند، با هر دو وسیله به یک میزان بازی می کردند، اما بچه هایی که صحنه عبور توپ از دیوار را دیده بودند، وقت بیشتری را به بررسی و بازی با توپ می گذراندند.

در قسمت دوم از این آزمایش، دو صحنه مختلف برای دو گروه شیرخوار پخش شد. در صحنه اول توپی در هوا معلق بود و در صحنه دوم هم یک توپ بر روی جعبه ای قرار داشت. سپس یک توپ واقعی از بالا به پایین رها شد تا صدای زمین خوردن آن شنیده شود.

در گام دوم، این صدا برای هر دو گروه دوباره پخش شد. بچه هایی که توپ روی جعبه را دیده بودند واکنش خاصی ندادند، اما بچه هایی که صحنه عجیب (توپ در هوا) را دیده بودند، به سمت توپی که در آنجا بود خیره می شدند.

سالها پیش ژان پیاژه نظریه معروف خود در زمینه رشد را بیان کرد. وی بر این باور بود که همه آموخته های انسان از محیط اطرافش است. با این حال به نظر می رسد که این یافته جدید و یافته های مشابه پیشین این نظریه را به طور جدی به چالش می کشد. در واقع به نظر می رسد که نوزاد انسان با معلوماتی بنیادین به دنیا می آید و به همین دلیل قادر به شناسایی برخی حقایق بدون یادگیری آنهاست.

این پژوهش به تازگی در نشریه Science منتشر شده است. 

کلید واژه ها: شیرخواره
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]