کد خبر : 4887 یکشنبه 16 فروردین 1394 - 11:33:40
کود-نیتروژن-موجب-افزایش-وزن-دانه‌های-لوبیاقرمز-می‌شود

نتایج یک پژوهش دانشگاهی:

کود نیتروژن موجب افزایش وزن دانه‌های لوبیاقرمز می‌شود

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد استفاده از کود نیتروژن موجب افزایش وزن دانه‌های لوبیاقرمز می‌شود.

به گزارش ایسنا، این پژوهش توسط فاطمه قاسم‌پور، علی قنبری، مهدی راستگو و ابراهیم ایزدی دربندی از استادان دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان «بررسی اثر کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف لوبیا قرمز در شرایط مختلف مدیریتی» انجام شده است.در این پژوهش، به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر رقابت لوبیا قرمز و علف‌های هرز آن، آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.

نتایج آزمایش نشان داد که افزایش مصرف کود نیتروژن منجر به افزایش 23 درصد وزن دانه در بوته و افزایش 18 درصدی وزن 100 دانه در لوبیا شد.همچنین بیشترین عملکرد دانه در بیشینه تراکم اعمال شده مشاهده شد که با تراکم بهینه لوبیا تفاوت معنی‌داری حاصل نشد؛ اما به طور کلی با افزایش تراکم عملکرد دانه به میزان 70 درصد افزایش یافت؛ همچنین در رقابت علف‌های هرز با گیاه زراعی میزان وزن دانه در بوته و وزن 100 دانه به ترتیب 76 و 24 درصد کاهش نشان دادند.

صفت عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب 58 و 50 درصد کاهش یافتند.نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای در اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ارائه شده است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]