کد خبر : 3819 پنج شنبه 21 اسفند 1393 - 08:02:48
مطالعه-ساختار-فیزیکی-بدن-انسان-های-اولیه-

مطالعه ساختار فیزیکی بدن انسان های اولیه

سیناپرس: پژوهش های جدید دانشمندان روی بقایای فسیل لگن و ران انسانی 1 میلیون و 900 هزار ساله که در کنیا به دست آمده نشان می دهد اجداد انسان دارای شاخه های متنوع تری بوده و در سراسر بدن خود تفاوت های فیزیکی متعددی با یکدیگر دارند .

تحقیقات جدید پژوهشگران بر پایه یافته های باستان شناسی  منجر به کشف بقایای فسیل شده یک انسان 1 میلیون و 900 هزار ساله شده است . این بقایای فسیلی متعلق به بخش هائی از استخوان لگن و ران نوعی از گونه های انسانی است که بر اساس آن مشخص شد ، تنوع و گوناگونی شاخه های مختلف انسانی گسترده تر از آن چه تا کنون تصور می شده  ، است .

در همین زمینه  کارول وارد Carol Ward پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه میسوری University of Missouri School of Medicine اعلام کرد : " تفاوت های ساختاری اجداد انسان امروزی تنها در فرم صورت و استخوان فک و آرواره آن ها نیست بلکه این تفاوت ها در تمامی اجزا بدن قابل مشاهده است . فرضیات قبلی بر مبنای خط تکاملی انسان از میمون ها به انسان که در بین هر شاخه یک پله فاصله قرار دارد چندان درست به نظر نمی رسد و ما دریافتیم که مبحث تکاملی انسان بر اساس آزمایش ها و تجربه های انجام شده ، دارای تفاوت های فیزیکی در شاخصه های گونه های مختلف انسانی پیش از زوال ان ها و ظاهر شدن انسان هوشمند امروزی  Homo sapiens ( هومو ساپینس ها ) است . "

فسیل های کشف شده جدید که به گونه ای خاص از انسان ها تعلق دارند به تازگی در کنیا به دست آمده است . این بقایا که شامل یک تکه از استخوان ران و لگن این انسان هستند با نمونه های پیشین متفاوت بوده و استخوان های کشف شده به ویژه در قسمت ران ،  نازک تر از نمونه های انسان راست قامت  Homo erectus هستند . احتمالا این گونه انسانی به انواع اولیه هومو رودولفنسیس earlierHomo rudolfensis یا هومو هابیلیس ها Homo habilis  تعلق داشته باشد .

این پژوهشگر دانشگاه میسوری در ادامه اظهار داشت : " این موضوع به منزله این نیست که لزوما انسان های اولیه به صورت جداگانه و مجزا زندگی کرده و خط سیر خاص خود را دارند ، بلکه بر اساس این کشفیات مشخص می شود که اجداد انسان امروزی نه تنها از نظر فرم ظاهری صورت و آرواره با سایر هم نوعانش تفاوت داشته ، بلکه از نظر ساختار کلی بدنی نیز دارای اختلافاتی با سایر گونه های مشابه و احتمالا همزمان بوده است . "

منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]