کد خبر : 2910 شنبه 09 اسفند 1393 - 09:59:24
یافتن-خویشاوندان-با-کیت-آزمایشگاهی-ژنتیکی

یافتن خویشاوندان با کیت آزمایشگاهی ژنتیکی

کیت ژنتیکی AncestryDNA به کاربران در کشف خویشاوندان کمک کرده و نتایج بدست آمده را بر روی پایگاه داده ایمن و کدگذاری‌شده ثبت می‌کند.

به گزارش ایسنا، استفاده از کیت آزمایشگاهی AncestryDNA برای رمزگشایی از اسرار ژنتیکی افراد سه سال قبل در آمریکا آغاز شد و تاکنون حدود 700 هزار نفر از خدمات آن استفاده کرده‌اند.

بر خلاف کیت‌های آزمایشی دیگر مبتنی بر کروموزوم Y یا دی‌ان‌ای میتوکندریال، که فقط یک خط از خانواده شخص را بررسی کرده و اطلاعات اجدادی چندین هزار سال وی را ارائه می‌دهند، کیت آزمایشی AncestryDNA فقط چند صد سال یا چند هزار سال گذشته را بررسی می‌کند.همچنین شناسایی خویشاوندان ناشناس از طریق فهرستی از مطابقت‌های دی‌ان‌ای اعضا امکانپذیر می‌شود.نتایج در مدت هشت هفته آماده می‌شود و این اطلاعات بر روی پایگاه داده ایمن و کدگذاری‌شده، ثبت شده و با حساب کاربری فردی و شجره‌نامه خانوادگی فرد مرتبط است.

این نتایج را می‌توان با پایگاه‌های داده‌ موجود از 15 میلیون پرونده و 60 میلیون شجره خانوادگی برای رهگیری دودمان‌های اجدادی بیشتر ترکیب کرد.بهای کیت آزمایشگاهی 99 پوند اعلام شده است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]