کد خبر : 25068 شنبه 28 آذر 1394 - 23:58:57
طراحی-نرم‌افزار-دروغ-سنج

طراحی نرم‌افزار دروغ سنج

سیناپرس: پژوهشگران به تازگی در حال طراحی نرم‌افزار جدیدی برای تشخیص افرادی که در موقعیت‌های پر مخاطره دروغ می‌گویند هستند.

در مدل طراحی شده جدید، سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن کلمات و حرکات فرد و مرتب کردن آنها با استفاده از شاخص‌های دروغ سنج، دروغ گفته شده تشخیص داده شود. در این روش نیازی به لمس کردن فردی که صحبت می کند (یعنی همانند شیوه رایج در دستگاههای دروغ‌سنج معمولی) نیست.

دقت تشخیص نمونه اولیه این نرم‌افزار دروغ‌یاب در شناسایی فرد دروغگو 75 درصد بود که بسیار قابل توجه است. این نرم‌افزار ممکن است روزی برای ماموران امنیتی، هیئت منصفه دادگاه و حتی متخصصان بهداشت روان مفید واقع شود.

بر اساس گفته محققان فرد دروغگو، نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که از طریق آنها می‌توان به دروغ گفتن او پی برد. به عنوان مثال، فردی که دروغ می‌گوید دست خود را زیاد تکان می‌دهد یا سعی می‌کند صداهای خاصی از خود در آورد.

برای طراحی این نرم‌افزار محققان از یک مجموعه متشکل از 120 فیلم کوتاه واقعی که توسط رسانه‌ها در دادگاهها ثبت شده بود استفاده کردند. در واقع جنبه قابل توجه این نرم‌افزار این است که در آن از شواهد واقعی استفاده شده است.

برای پژوهشگران بسیار مشکل بود تا در شرایط آزمایشگاه محیطی ایجاد کنند که در آن فرد برای دروغ گفتن انگیزه پیدا کند. زیرا نمی‌توان فردی را مجبور کرد تا به طور طبیعی دروغ بگوید. در دنیای واقعی انگیزه کافی برای فریب دادن دیگران وجود دارد و در واقع فرد باید به طور کامل در تنگنا قرار بگیرد تا برای فرار از آن دروغ بگوید. به همین دلیل محققان تصمیم گرفتند در طراحی این نرم‌افزار از ویدئوهای ضبط شده واقعی استفاده کنند.

این ویدئوها شامل شهادت شهود و اظهارات متهمان بود. برای تشخیص اینکه چه کسی حقیقت را می‌گوید، محققان شهادت افراد را با احکامی که بعدها دادگاه داده بود مقایسه کردند.

به منظور این کار آواهایی مانند «اوم: (Um)، «اه» (ah) و «اوه: (oh) که متهمان به وفور از آن استفاده می‌کردند نوشته شده و تجزیه و تحلیل شد تا مشخص شود که هر چند وقت یک بار افراد از این کلمات استفاده می‌کنند. همچنین با استفاده از کدگذاری استاندارد، حرکات افراد در ویدئوها شمارش شده و به تعداد هر حرکت از جمله حرکات سر، چشم، ابرو، دهان و دستها امتیاز داده شد.

سپس این اطلاعات به کامپیوتر داده شد تا سیستم آنها را مرتب کند. محققان دریافتند که سیستم تا 75 درصد تشخیص می‌دهد که چه کسی دروغ می‌گوید و این کار را بهتر از انسان انجام می‌دهد. وقتی کسی دروغ می‌گوید، در گفتار و حرکات او نشانه‌های خاصی به طور طبیعی بروز می‌کند. اما فردی که از نزدیک با چنین شخصی صحبت می‌کند نمی‌تواند همزمان هم به او گوش دهد و هم به این نشانه‌های خاص توجه کافی داشته باشد و یا اینکه تعداد تکرار برخی از کلمات او را بشمارد.

بیشتر دروغگوها رفتارهایی مشابه هم نشان می‌دهند، به عنوان مثال بیشتر از دیگران اخم کرده و یا اعضای صورت خود را کج و معوج می‌کنند. مستقیم به طرف مقابل خود نگاه می‌کنند، هر دو دست خود را زیاد حرکت می‌دهند، بیشتر از دیگران از آوای «اوم» استفاده کرده و از عباراتی خاص برای اثبات خود استفاده می‌کنند.

محققان در تلاش هستند تا برای طراحی این نرم‌افزار پارامترهای فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، تعداد تنفس، درجه حرارت بدن و نوسانات بدن را با تصویربرداری حرارتی غیرتهاجمی ثبت و یکپارچه‌سازی کنند.

منبع

کلید واژه ها: نرم افزار دروغ دروغ سنج
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]