کد خبر : 24613 دوشنبه 23 آذر 1394 - 12:05:05
جزئیات-حمایت-از-۲۰۳-طرح-پژوهشی-در-معاونت-علمی

جزئیات حمایت از ۲۰۳ طرح پژوهشی در معاونت علمی

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت از ۲۰۳ طرح پژوهشی گفت: از این تعداد ۶۴ طرح به ستاد توسعه دانش بنیان صنایع هوایی و هوانوردی مربوط می شود.

امید توکلی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این تعداد طرح منجر به عقد موافقت‌نامه ستادهای معاونت علمی با شرکتها، دانشگاهها، مراکزدولتی، غیر دولتی و ... در جهت اجرایی شدن طرح های فناورانه شده است.وی با اشاره به میزان طرح ها در هر یک از ستادهای معاونت علمی عنوان کرد: از این ۲۰۳ طرح که بصورت گرنت در اختیار مراکز تحقیقاتی و سازمان‌ها قرار گرفته، ۲۵ درصد در حوزه هوایی و هوانوردی، ۱۶درصد در حوزه سلول های بنیادی، ۱۴درصد طرح‌های انرژی های تجدیدپذیر ، ۱۰درصد طرح های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، ۱۰ درصد طرح‌های بهینه سازی انرژی و محیط زیست، ۷درصد طرح‌های گیاهان دارویی و طب سنتی، ۶ درصد حوزه علوم شناختی و بقیه مربوط به ستادهای دیگر بوده است.

توکلی با بیان اینکه بیشتر موافقت نامه های معاونت علمی با دانشگاهها بوده است،  اظهار داشت: در کل ۶۹ درصد دانشگاهها و مراکز پژوهشی، ۲۰درصد دستگاههای دولتی و موسسات عمومی، ۱۰ درصد شرکت های غیر دولتی و یک درصد انجمن ها و تشکل های غیر دولتی از حمایت های یک سال و نیم اخیر معاونت علمی در راستای اجرایی شدن طرح های فناورانه برخوردار شده اند.

به گفته وی، همچنین  ۵۷درصد موافقت نامه ها در حوزه  حمایت از توسعه فناوری، ۳۹ درصد در حوزه حمایت از توسعه زیرساخت و مطالعات زیربنایی و ۴درصد در حوزه ترویج و اطلاع رسانی بوده است.

وی  در خصوص تعداد طرح های فناورانه به تفکیک ستادهای معاونت علمی ادامه داد: در ستاد آب و خشکسالی فرسایش و محیط زیست ۲۷ طرح فناورانه حمایت شده است که ۵۵ درصد از این طرح ها در حوزه توسعه فناوری و ۴۵درصد در حوزه زیرساخت بوده است. در ستاد توسعه سلول های بنیادی ۱۵ طرح فناورانه، ۸۲ درصد در حوزه توسعه فناوری، ۱۳درصد در حوزه زیرساخت و ۵درصد برای ترویج و اطلاع رسانی مورد حمایت قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست ۱۲ طرح وجود داشت که ۲۳ درصد برای توسعه فناوری و ۵۷درصد در حوزه زیرساخت مورد حمایت قرار گرفته اند.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی با بیان اینکه در ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر، ۲۰ طرح حمایت شده که ۶۴درصد توسعه فناوری و ۳۶درصد زیرساخت بوده است، عنوان کرد: همچنین درستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی ۹ طرح وجود داشت که ۴۳ درصد در حوزه زیرساخت و ۵۷ درصد برای ترویج و اطلاع رسانی مورد حمایت قرار گرفته اند.

توکلی با تاکید بر اینکه در ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی بیشترین طرح وجود داشته است، گفت: در این ستاد ۶۴طرح فناورانه حمایت شده که ۹۴ درصد توسعه فناوری و ۶درصد در حوزه زیرساخت بوده است.

وی همچنین به آخرین وضعیت ارائه تسهیلات وام به طرح‌های تجاری‌سازی اشاره کرد: ۱۲۹ طرح در راستای تجاری سازی از این تسهیلات بهره برده اند که ۳۵ درصد طرح ها در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، ۲۴ درصد ستاد نرم و هویت ساز، ۱۵درصد در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مابقی در سایر ستادها برای اجرایی شدن طرح های تجاری سازی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: ۴۶ درصد تسهیلات وام معاونت علمی به دانشگاه‌ها، ۳۹درصد به شرکت‌های غیر دولتی و ۱۴درصد به دستگاهای دولتی اختصاص یافته است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]