کد خبر : 22346 یکشنبه 01 آذر 1394 - 16:28:17
ارتباط-بین-چپ-دست‌-بودن-با-میزان-دستمزد!

نبض بازار کار در دست کیست؟

ارتباط بین چپ دست‌ بودن با میزان دستمزد!

سیناپرس: مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد، ارتباط معناداری بین چپ دست بودن و دریافت دستمزد پایین‌تر وجود دارد.

حدود 12 درصد مردم چپ دست هستند و تعداد مردان چپ دست بیش از زنان است. تحقیقات نشان می‌دهند، از لحاظ اقتصادی و آماری، تفاوت معناداری بین افراد چپ دست با راست دست وجود دارد؛ چپ دست یا راست دست بودن در حقیقت تفاوت ساختاری مغز را مشخص می‌کند.

افراد چپ دست متولد شده از مادران راست دست، دارای مهارت‌های شناختی حدود دو دهم کمتر از افراد راست دست هستند؛ اما در افراد چپ دست متولد شده از مادران چپ دست، کسر آماری معناداری در مهارت‌های شناختی مشاهده نشد. افراد راست دست متولد شده از مادران چپ دست نیز دارای شکاف در مهارت‌های شناختی مشابه کودکان چپ دست هستند.

اگر ساختار مغز چپ دست‌ها بر مهارت‌های آنها تأثیر بگذارد، این مسأله می‌تواند در بازار کار، میزان درآمد و حتی بهره‌وری این افراد منعکس شود.محققان دانشگاه هاروارد با استفاده از پایگاه داده‌های آمریکا و انگلیس، برای نخستین‌بار وجود تفاوت معنادار بین دستمزد افراد چپ دست و راست دست را نشان دادند.

در آمریکا، مردان چپ دست سالانه 2500 دلار کمتر از مردان راست دست دریافت می‌کنند (شکاف دستمزد 9 درصدی) و زنان چپ دست نیز 3400 دلار کمتر از زنان راست دست دریافت می‌کنند (شکاف دستمزد 19 درصدی)؛ در انگلیس نیز مردان چپ دست سالانه 1300 پوند کمتر از مردان راست دست دریافت می‌کنند (شکاف دستمزد 5 درصدی)، اما شکاف معناداری بین دستمزد در بین زنان چپ دست و راست دست مشاهده نشد.

به گفته محققان، چپ دست یا راست دست بودن باعث ایجاد نقطه ضعف یا مزیت نسبی در بازار کار می شود. براین اساس، افراد چپ دست در بازار کار (از لحاظ دریافت دستمزد) عملکرد چندان موفقی ندارند که این مسأله نه بدلیل ماهیت ذاتی چپ دست بودن، بلکه بدلیل نوع سیم کشی عصبی مغز این افراد است. تحقیقات در این زمینه و کشف سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.

نتایج این پژوهش در Journal of Economic Perspectives منتشر شد.

کلید واژه ها: چپ دست دستمزد ساختار مغز
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]