کد خبر : 22093 جمعه 29 آبان 1394 - 10:31:29
از-46-سال-آماری-گذشته-60-درصد-سال-های-خشک-و-10-درصد-پرباران-بودند

قائم مقام وزیر نیرو:

از 46 سال آماری گذشته 60 درصد سال های خشک و 10 درصد پرباران بودند

سیناپرس: قائم مقام وزیر نیرو اظهار کرد: ما سال هایی داشتیم که میزان متوسط بارندگی به 320 میلی متر هم رسیده اما میانگین درازمدت حدود 240 میلی متر بوده است. لذا اگر این آمار را مورد توجه قرار بدهیم، بارش های امسال از همان الگو تبعیت می کند.

خشکسالی های چندین سال اخیر، روند کاهش میزان بارش و رواناب در کشور را تشدید کرده است. بنابر آمار رسمی وزارت نیرو، میزان نزولات جوی در سال های اخیر حدود 10 درصد و میزان رواناب ها حدود 25 درصد کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان دلیل این امر را به پدیده تغییرات اقلیمی نسبت می دهند. پدیده ای که بخش های مختلف جهان را به شکل های مختلف مورد تاثیر قرار داده است. این تغییر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بروز خشکسالی و کاهش بارندگی همراه بوده است. هرچند که در برخی دیگر از مناطق، بارش ها به شدت افزایش یافته که نمود آن را در وقوع سیلاب های ویرانگر می توان دید.

از آنجاکه پدیده تغییرات اقلیمی بر منابع آب کشور تاثیر محسوسی گذاشته و برخی مشکلات را در زمینه تامین آب مورد نیاز شهروندان و کشاورزان به وجود آورده است، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور می بایست برنامه هایی را بر کاهش اثرات خشکسالی و عبور از بحران های ناشی از آن تدوین کند.

مهندس ستار محمودی؛ قائم مقام وزیر نیرو در این ارتباط به خبرنگار سیناپرس گفت: در مورد پدیده تغییر اقلیم مباحث زیادی مطرح شده است و پارامترهای گوناگونی را در این زمینه موثر دانسته اند. اما گروهی هم معتقدند که نوسانات آب و هوایی رخ داده در حقیقت تغییر اقلیم نیست بلکه تغییر روش است. در مورد مبانی علمی این ادعاها می بایست مراجع علمی مربوطه نظر بدهند.

وی افزود: بی تردید تغییرات آب و هوایی یا تغییر روش آب و هوایی بر کشور ما به لحاظ وقوع خشکسالی تاثیر گذاشته است. در سال جاری هم که الحمدالله وضعیت نزولات جوی نسبت به زمان مشابه سال گذشته و دوره های میانگین بهتر بوده، چنانچه با حداقل و حداکثر بارش مقایسه شود، در همان بازه قرار دارد. یعنی ما سال هایی داشتیم که میزان متوسط بارندگی به 320 میلی متر هم رسیده اما میانگین درازمدت حدود 240 میلی متر بوده است. لذا اگر این آمار را مورد توجه قرار بدهیم، بارش های امسال هم از همان الگو تبعیت می کند.    

محمودی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بر اساس دوره های زمانی کوتاه مدت قضاوت کنیم. در حال حاضر از سال آبی جاری حدود 2 ماه گذشته است و دستکم پس از گذشت 6 ماه از سال می توان به قضاوت در این زمینه پرداخت و عدد پایه ای که تخمین بارش سال را امکانپذیر می کند، ارایه کرد.

در طول دوره 46 ساله آماری که در اختیار داریم، 60 درصد را سال های خشک و کم باران تشکیل می دهد. از 40 درصد دیگر حدود 10 درصد مربوط به سال های پرباران است

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: در بحث تغییرات اقلیمی باید به آمار سازمان هواشناسی استناد کرد اما آنچه مسلم است در زمینه منابع و مصارف آب از این موضوع متاثر بوده ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پدیده تغییرات اقلیمی پایان می یابد یا خیر؟ گفت: معمولا پدیده های آب و هوایی یک جواب قطعی ندارند. اینکه گفته شود بحران ها به پایان می رسد، حرف چندان دقیقی نیست. یعنی در طول دوره 46 ساله آماری که در اختیار داریم، 60 درصد را سال های خشک و کم باران تشکیل می دهد. از 40 درصد دیگر حدود 10 درصد مربوط به سال های پرباران است. طیف بارش هایی که داریم از این میانگین ها خارج نیست. بنابراین در موقعیتی نیستیم که بگوییم بحران آب خاتمه یافته است. اینها نوساناتی است که ماه به ماه و سال به سال اتفاق می افتد. اما پیش بینی های دقیق تر توسط سازمان های هواشناسی انجام می شود. 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]