کد خبر : 21651 سه شنبه 24 آذر 1394 - 19:48:16
راهکار-انتخاب-سیستم-برنامه-ریزی-منابع-سازمانی

در فصلنامه رشد فناوری به چاپ رسید:

راهکار انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

سیناپرس: دانشمندان ایرانی به تازگی به سراغ ارائه یك ساختار فرآیند تحلیل شبكه ای برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در محیط فازی رفته و نتایج فعالیت خود را در قالب یک مقاله علمی به چاپ رسانده اند.

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) با یكپارچه كردن فرآیندهای كسب و كار بر روی یك زیرساخت سیستم اطلاعاتی، سازمان را كاراتر می كنند. انتخاب سیستم ERP مناسب، كه همه استراتژی های تجاری و اهداف شركت را تامین كند یك مسئله حیاتی است. شركت ها باید یك سیستم ERP انعطاف پذیر كه پاسخگوی نیازمندی های مشتری باشد را انتخاب كنند.

بعد از تعیین معیارها و بررسی گزینه های سیستم های ERP و پیشنهادات آنها، از روش فرایند شبكه تحلیلی فازی، كه ابهام فرآیند تصمیم گیری را در نظر می گیرد، بهترین گزینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، انتخاب می شود

دلیل عمده شكست اجرای ERP، انتخاب سیستم نامناسب است. فرآیند انتخاب نامناسب ERP، به طور قابل توجهی می تواند نه تنها بر اجرا، بلكه بر عملكرد شركت نیز تاثیر بگذارد؛ بنابراین، اهمیت انتخاب یك سیستم ERP مناسب قابل تاكید است. در مقاله ای که در همین راستا توسط دانشمندان ایرانی به انجام رسیده است، یك مدل تصمیم گیری چند معیاره، برای انتخاب سیستم ERP بر اساس فرایند تحلیل شبكه ای (ANP)، معرفی شده و كاربرد فرآیند تحلیلی شبكه فازی را برای ارزیابی انتخاب های مختلف ERP مورد بررسی قرار گرفته است.

مزیت استفاده از روش فرآیند تحلیلی شبكه فازی، برای ارزیابی معیارها، وزن دهی و اولویت بندی واضح میان گزینه های انتخاب است. انتخاب مناسب سیستم ERP، می تواند باعث صرفه جویی زیادی هم در هزینه ها و هم در زمان شود. فرآیند تحلیلی شبكه فازی، اولویت انتخاب ها را با توجه به معیارهای ارزیابی مشخص می كند.

نتایج نشان می دهد كه نادیده گرفتن تعاملات میان معیارها ممكن است به تصمیم گیری های نادرست منجر شود. به این منظور ابتدا، براساس نیازمندی ها و درخواست های اجرایی شركت، معیارهای انتخاب ERP تعیین شدند. بعد از تعیین معیارها و بررسی گزینه های سیستم های ERP و پیشنهادات آنها، از روش فرایند شبكه تحلیلی فازی، كه ابهام فرآیند تصمیم گیری را در نظر می گیرد، بهترین گزینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، انتخاب می شود.

منبع: حجت اله حمیدی، 1394، ارائه یك ساختار فرآیند تحلیل شبكه ای برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در محیط فازی. فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 43.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]