کد خبر : 21527 شنبه 23 آبان 1394 - 22:18:48
نقش-سرمایه-گذاری-جمعی-در-تامین-سرمایه-كارآفرینان-نوپا

در فصلنامه رشد فناوری به چاپ رسید:

نقش سرمایه گذاری جمعی در تامین سرمایه كارآفرینان نوپا

سیناپرس: محققان ایرانی به تازگی در پژوهشی ویژه به بررسی نقش سرمایه گذاری جمعی در تامین سرمایه كارآفرینان نوپا دست زده و نتایج تحقیقات خود را در قالب یک مقاله علمی به چاپ رسانده اند.

همواره تامین سرمایه مورد نیاز در استارتاپ ها، به عنوان یكی از چالش ها برای كارآفرینان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ریسك سرمایه گذاری های خطرپذیر، موسسات مالی و بانك ها اغلب تمایل كمتری به سرمایه گذاری در این فعالیت ها نشان می دهند. با گسترش روزافزون اینترنت و شبكه های اجتماعی مرزها در ارتباطات حذف شده و مفاهیم جدیدی نظیر شبكه سازی و بهره برداری از سرمایه های اجتماعی مطرح شده است.

می توان با فراهم كردن بسترهای فرهنگی، فناوری، قانونی و اجتماعی در كشور، مدل سرمایه گذاری جمعی را عملیاتی كرد

این موضوع ها به خودی خود نیاز به یک پژوهش بومی را نشان می دهند و به همین دلیل نیز محققان ایرانی به انجام تحقیقاتی دست زده و ی مقاله علمی در این زمینه تهیه کرده اند که در این مقاله به معرفی سرمایه گذاری جمعی به عنوان جدیدترین روش تامین سرمایه از طریق اینترنت برای بهره برداری از سرمایه های اجتماعی، به جای استفاده از وام های بانكی، فرشتگان كسب و كار و سرمایه گذاری مخاطره پذیر پرداخته شده است.

به دلیل كم بودن تحقیقات علمی در این زمینه، با استفاده از روش استنتاجی مفهوم پدیده سرمایه گذاری جمعی، بسط و گسترش ادبیات در این حوزه، اهداف و انگیزه مشاركت كنندگان، بیان مدل ها، پتانسیل های بالقوه، موانع و محدودیت ها تبیین شده است.

نتایج تحقیق نشان دهنده سرعت رشد این مفهوم در جهان به خصوص، كشورهای در حال توسعه است كه می توان با فراهم كردن بسترهای فرهنگی، فناوری، قانونی و اجتماعی در كشور، مدل سرمایه گذاری جمعی را عملیاتی كرد.

منبع: سجاد عساكره، سعید زرندی، محسن افشارپور، 1394، نقش سرمایه گذاری جمعی در تامین سرمایه كارآفرینان نوپا. فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 43.

لینک منبع

کلید واژه ها: کارآفرینی سرمایه گذاری
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

مطالب مرتبط