کد خبر : 21043 شنبه 16 آبان 1394 - 17:54:42
سند-راهبردی-توسعه-نظام-آموزش،-پژوهش-و-فناوری-بررسی-شد

سند راهبردی توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری بررسی شد

سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور در کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث و بررسی گذاشته شد.

 بررسی راهکارهای تحول در نظام آموزش عالی نیز از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه 225 کمیسیون علمی و فناوری این شورا بود که گزارشی پیرامون همین موضوع تحت عنوان «برنامه های اجرایی بهسازی نظام آموزشی آموزش عالی کشور» ارائه شد.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه در راستای مأموریت مشترک ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و کمیسیون علمی و فناوری جهت ارائه برنامه عملیاتی تحول نظام آموزش عالی کشور، مساله نظام آموزشی آموزش عالی در کمیسیون علمی و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است، این موضوع پس از بررسی نهایی جهت هم افزایی در اختیار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار خواهد گرفت.
'ارتقاء و بهبود نظام مدیریت آموزش عالی' ، 'توسعه هوشمند و هدفمند آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمینی' ، 'بهینه سازی نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی' ، 'بازتعریف نظام اساتید و مدرسان آموزش عالی کشور' ، 'دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و رقابت با نظام های آموزشی پیشرفته در سطح بین المللی' و 'تقویت و توسعه نظام آموزش عالی مهارتی و استقرار نظام نظارت و ارزیابی و سنجش اثربخشی در آموزش عالی' از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش بود.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،اعضای کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به بیان نظرات خود پیرامون 'توجه به رشته های برتر در دانشگاه ها به جای تمرکز فعلی روی دانشگاه های برتر'، 'تمرکز هرچه بیشتر بر ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی' و 'ارتقای جایگاه نظام مهارتی و تمرکز هر چه بیشتر بر مهارت محوری در آموزش عالی' پرداختند.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]