کد خبر : 19125 دوشنبه 27 مهر 1394 - 22:40:55
اثرات-آنتی‌اکسيدانی-گياهان-دارويی-در-ورزشکاران

در فصلنامه گياهان دارويي منتشر شد:

اثرات آنتی‌اکسيدانی گياهان دارويی در ورزشکاران

سیناپرس: استاديار دانشگاه آزاد اسلامی باتحقیقات روی مکانيزم‌های توليد استرس اکسايشی در طی فعاليت‌های ورزشی مختلف، اثر مصرف برخی از مکمل‌های گياهی آنتی‌اکسيدانی در ورزشکاران را بررسی کرد.

عليرغم اينکه اغلب مطالعات نشان داده‌اند که انجام فعاليت‌های ورزشی منظم مزيت‌های فراوانی را برای سلامتی افراد جامعه به همراه دارد، اما مشخص شده است که ورزش‌ها و فعاليت‌های شديد بدنی با توليد راديکال‌های آزاد و گونه‌های فعال اکسيژن، موجب بروز آسيب‌های ناشی از استرس اکسايشی و همچنين کاهش عملکرد در ورزشکارن می‌شوند. از طرفی گزارش داده شده است که مداخلات تغذيه‌ای و استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسيدانی می‌تواند راه‌کاری مناسب برای محافظت در برابر استرس اکسايشی ناشی از فعاليت‌های ورزشی باشد.

 اما با توجه به روشن شدن عوارض جانبی و آثار زيان‌بخش داروهای سينتيک، استفاده از داروهای گياهی و طبيعی دارای خواص آنتی‌اکسيدانی ممکن است بسيار مؤثر واقع شود و مصرف اين دسته از مکمل‌های گياهی را می‌توان به مربيان و ورزشکاران توصيه کرد.

این محقق ضمن بررسی مکانيزم‌های توليد استرس اکسايشی در طی فعاليت‌های ورزشی مختلف، اثرات مصرف برخی از مکمل‌های گياهی آنتی‌اکسيدانی در ورزش را نیز بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که داروهای گیاهی دارای خواص آنتی اکسیدانی است و مصرف این مکمل‌های گیاهی  توسط مربیان و ورزشکاران مشکلی ایجاد نمی‌کند.

نتایج تحقیقات سيروان آتشک ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در فصلنامه گياهان دارويي ، سال چهاردهم، شماره 54 به چاپ رسیده است.

 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]