کد خبر : 1624 دوشنبه 20 بهمن 1393 - 07:08:04
شناسایی-ارتباط-زبان-گفتاری-و-سیستم-حرکتی-بدن

شناسایی ارتباط زبان گفتاری و سیستم حرکتی بدن

سیناپرس: پژوهش های جدیدی که توسط برخی از روانشناسان صورت گرفته نشان می دهد که زبان و سیستم حرکتی بدن به طور پیچیده ای با هم در ارتباط هستند.

سیناپرس: پژوهش های جدیدی که توسط برخی از روانشناسان صورت گرفته نشان می دهد که زبان و سیستم حرکتی بدن به طور پیچیده ای با هم در ارتباط هستند.

زبان های گفتاری، از طریق الگوهای آوایی، واژه ها را بیان می کنند که بعضی از این الگوها به برخی دیگر ارجحیت دارند. برای مثال، الگوی آوایی کلمه « بلاگ » به کلمه « لباگ » ارجحیت دارد. دلیل آن چیست؟

یافته های جدید کاملا با مطالعات پیشین که ارتباط بین دانش زبانی مردم و سیستم حرکتی بدن را نشان می داد مطابقت دارد. عملکرد این سیستم در واقع نتیجه ای از ترجیحات زبانی ایجاد شده توسط قوانین انتزاعی زبان است و به طور مستقیم نقشی در این موضوع ندارد. برای مثال ارجحیت کلمه « بلاگ » نسبت به «لباگ » به دلیل مطابقت هجاهای آن با قوانین زبانی است و نه به خاطر تولید شدن راحت صداهای آن.

از نتایج مهم این پژوهش ها، این است که می توانند کمک بزرگی برای مطالعه در مورد اختلالات زبانی مانند پریشان خوانی باشند. از آن جا که سیستم حرکتی بدن در روند پردازش زبان تاثیر بسزایی دارد، درک ارتباط پیچیده بین ذهن و بدن بسیار مهم است. از سوی دیگر، اگر مشکل دیرینه ادبیات که کدام بخش از یک سخنرانی به تجربه و کدام بخش به قواعد دستوری بستگی دارد حل شود می تواند کمک کند تا بفهمیم که آیا پریشان خوانی نوعی اختلال اولیه از دستور زبان است یا یک اختلال اولیه از تجربه زبانی، و یا درک ضعیف از شنیدن سخنرانی از دوره نوزادی.

برای پاسخ به پرسشهای فوق، پژوهشگران آزمایشی را روی تعدادی داوطلب انجام دادند. در این آزمایش از طریق القای الکترومغناطیسی قشر کانونی مغز، به طور موقت موانعی در برخی از نواحی خاص مغز ایجاد کردند. هدف از این کار مختل کردن ناحیه مربوط به حرکت لب های شرکت کنندگان بود. ابتدا یک محرک شنوایی ( یک هجایی و دو هجایی ) به داوطلبان ارائه شد و از آنها خواسته شد تا نشان دهند که کلمه ای مانند « بلاگ » و « لباگ » شامل یک هجا است یا دو هجا. نتیجه آزمایش این بود که اختلال در ناحیه مزبور سبب شد تا توانایی افراد در تشخیص تعداد هجاها با مشکل مواجه شود،  اما با این حال ترجیحات زبانی همچنان باقی می ماند. این نشان می دهد که سیستم های زبان و بدن به شکلی پیچیده با هم در ارتباط هستند.

مشروح این مقاله در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است. 

کلید واژه ها: مغز زبان
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]