گیاهی همیشه سبز که قدمت ۳هزار ساله دارد

کد خبر : 108616 یکشنبه 04 آبان 1399 - 14:11:33

yareta گیاهی همیشه سبز که قدمت ۳هزار ساله دارد.

ژنتیکی شبیه به جعفری دارد، ترکیب خزه مانندش از هزاران غنچه درهم روییده روی ساقه بلند تشکیل شده که میتواند وزن انسان را تحمل کند.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]