• روز-ملی-طنز سه شنبه 24 دی 1398 - 00:09:28

  علم در 24 دی ماه:

  روز ملی طنز

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-سید-محمدعلی-موسوی-جمال‌زاده دوشنبه 23 دی 1398 - 00:08:38

  علم در 23 دی ماه:

  تولد سید محمدعلی موسوی جمال‌زاده

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-مسعود-علیمحمدی یکشنبه 22 دی 1398 - 00:01:06

  علم در 22 دی ماه:

  درگذشت مسعود علیمحمدی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تزریق-انسولین-برای-به-بدن-انسان شنبه 21 دی 1398 - 00:01:43

  علم در 21 دی ماه:

  تزریق انسولین برای به بدن انسان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • اختراع-ساعت-الكترونيكي جمعه 20 دی 1398 - 00:05:28

  علم در 20 دی ماه:

  اختراع ساعت الكترونيكي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آغاز-هفته-اهداي-كتاب پنج شنبه 19 دی 1398 - 00:02:13

  علم در 19 دی ماه:

  آغاز هفته اهداي كتاب

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-دکتر-سیدجمال-سادات-گوشه چهارشنبه 18 دی 1398 - 00:00:46

  علم در 18 دی ماه:

  درگذشت دکتر سیدجمال سادات گوشه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-بزرگداشت-خواجوی-کرمانی سه شنبه 17 دی 1398 - 00:00:05

  علم در 17 دی ماه:

  روز بزرگداشت خواجوی کرمانی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید

 • تلگراف-به-نمایش-گذاشته-شد دوشنبه 16 دی 1398 - 00:06:24

  علم در 16 دی ماه:

  تلگراف به نمایش گذاشته شد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید

 • کشف-سیاره-اریس یکشنبه 15 دی 1398 - 00:03:02

  علم در 15 دی ماه:

  کشف سیاره اریس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید