• روز-جهانی-بدون-خودرو سه شنبه 01 مهر 1399 - 00:00:33

  علم در 1 مهرماه؛

  روز جهانی بدون خودرو

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-آلزایمر دوشنبه 31 شهریور 1399 - 00:40:19

  علم در 31 شهریورماه:

  روز جهانی آلزایمر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-گفت-و-گوی-تمدن‌ها یکشنبه 30 شهریور 1399 - 00:32:19

  علم در30شهریورماه؛

  روز گفت و گوی تمدن‌ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • یافتن-پیکر-اوتسی-مرد-یخی شنبه 29 شهریور 1399 - 00:34:14

  علم در 29شهریورماه:

  یافتن پیکر اوتسی مرد یخی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-کتاب-الکترونیک جمعه 28 شهریور 1399 - 00:30:07

  علم در 28شهریورماه؛

  روزجهانی کتاب الکترونیک

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-شعر-و-ادب-فارسي- پنج شنبه 27 شهریور 1399 - 00:03:54

  علم در 27شهریورماه؛

  روز شعر و ادب فارسي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-حفاظت-از-لایه-ازون چهارشنبه 26 شهریور 1399 - 00:06:45

  علم در 26 شهریورماه:

  روز جهانی حفاظت از لایه ازون

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-نقطه سه شنبه 25 شهریور 1399 - 00:13:58

  علم در 25شهریورماه:

  روز جهانی نقطه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-دكتر-عبدالحسين-زرين-كوب دوشنبه 24 شهریور 1399 - 00:10:57

  علم در 24 شهریورماه:

  درگذشت دكتر عبدالحسين زرين كوب

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-برنامه-نویسان یکشنبه 23 شهریور 1399 - 00:11:25

  علم در 23 شهریورماه:

  روز جهانی برنامه نویسان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.