• تولد-هوشنگ-سیحون پنج شنبه 31 مرداد 1398 - 00:07:12

  علم در 31 مردادماه:

  تولد هوشنگ سیحون

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوان

 • آغاز-هفته-جهاني-مسجد چهارشنبه 30 مرداد 1398 - 00:09:59

  علم در 30مردادماه:

  آغاز هفته جهاني مسجد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-نخستین-مریخ‌نورد سه شنبه 29 مرداد 1398 - 00:04:32

  علم در 29 مردادماه:

  پرتاب نخستین مریخ‌نورد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-عکاسی دوشنبه 28 مرداد 1398 - 00:08:43

  علم در 28 مردادماه:

  روز جهانی عکاسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-ماهواره‌بر-سفیر-امید یکشنبه 27 مرداد 1398 - 00:23:49

  علم در 27 مردادماه :

  پرتاب ماهواره‌بر سفیر امید

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • كشف-دومين-قمر-مريخ-با-نام-ديموس شنبه 26 مرداد 1398 - 00:14:23

  علم در 26 مردادماه:

  كشف دومين قمر مريخ با نام ديموس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-غلامحسین-بیگدلی جمعه 25 مرداد 1398 - 00:10:00

  علم در 25 مردادماه:

  درگذشت غلامحسین بیگدلی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • -روز-جهانی-مارمولک پنج شنبه 24 مرداد 1398 - 00:05:03

  علم در 24 مردادماه:

  روز جهانی مارمولک

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • کشف‌-بنزين‌ چهارشنبه 23 مرداد 1398 - 00:00:03

  علم در 23 مردادماه :

  کشف‌ بنزين‌

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-چپ‌دست‌ها سه شنبه 22 مرداد 1398 - 00:11:56

  علم در 22 مردادماه:

  روز جهانی چپ‌دست‌ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.