• روز-قلم شنبه 14 تیر 1399 - 00:04:10

  علم در 14تیرماه:

  روز قلم

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-بدون-کیسه-پلاستیکی جمعه 13 تیر 1399 - 00:15:19

  علم در 13تیرماه:

  روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-یوفو-UFO پنج شنبه 12 تیر 1399 - 00:03:09

  علم در 12 تیرماه:

  روز جهانی یوفو UFO

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • ماه-آگاهی-در-مورد-سارکوما چهارشنبه 11 تیر 1399 - 00:00:17

  علم در 11تیرماه:

  ماه آگاهی در مورد سارکوما

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-شبکه-های-اجتماعی سه شنبه 10 تیر 1399 - 00:27:42

  علم در 10تیرماه :

  روزجهانی شبکه های اجتماعی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تشكيل-بنياد-نوبل- دوشنبه 09 تیر 1399 - 00:03:47

  علم در 9 تیرماه:

  تشكيل بنياد نوبل

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-کلاوس-فون-کلیتسینگ یکشنبه 08 تیر 1399 - 00:01:06

  علم در 8تیرماه:

  تولد کلاوس فون کلیتسینگ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-مبارزه-با-سلاح-های-شیمیایی-و-میکروبی شنبه 07 تیر 1399 - 00:02:03

  علم در 7تیرماه:

  روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-مبارزه-با-مواد-مخدر-و-قاچاق جمعه 06 تیر 1399 - 00:23:44

  علم در 6 تیرماه:

  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-آگاهی-در-مورد-بیماری-پیسی پنج شنبه 05 تیر 1399 - 00:13:06

  علم در 5 تیرماه:

  روز جهانی آگاهی در مورد بیماری پیسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.