• زادروز-محمود-فرشچیان جمعه 04 بهمن 1398 - 00:05:16

  علم در 4 بهمن ماه:

  زادروز محمود فرشچیان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • وقوع-زلزله-شديد-در-چين پنج شنبه 03 بهمن 1398 - 00:01:15

  علم در 3 بهمن ماه:

  وقوع زلزله شديد در چين

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • -آپولو-۵-زمین-را-ترک-کرد چهارشنبه 02 بهمن 1398 - 00:00:20

  علم در 2 بهمن ماه:

  آپولو ۵ زمین را ترک کرد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-حکیم-ابوالقاسم-فردوسی سه شنبه 01 بهمن 1398 - 00:19:50

  علم در 1 بهمن ماه:

  تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • كشف-اشعه-ايكس دوشنبه 30 دی 1398 - 00:12:21

  علم در 30 دی ماه:

  كشف اشعه ايكس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-هوای-پاک یکشنبه 29 دی 1398 - 00:07:45

  علم در 29 دی ماه:

  روز ملی هوای پاک

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرورش-جنین-انسان-خارج-از-رحم شنبه 28 دی 1398 - 00:06:41

  علم در 28 دی ماه:

  پرورش جنین انسان خارج از رحم

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-میانکاله جمعه 27 دی 1398 - 00:03:01

  علم در 27 دی ماه:

  روز ملی میانکاله

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-حمایت-از-حیوانات پنج شنبه 26 دی 1398 - 00:09:23

  علم در26 دی ماه:

  روز ملی حمایت از حیوانات

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • ویکی-پدیا-آنلاین-شد چهارشنبه 25 دی 1398 - 00:04:56

  علم در 25 دی ماه:

  ویکی پدیا آنلاین شد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.