• روز-بین-المللی-بدون-دخانیات یکشنبه 11 خرداد 1399 - 00:06:52

  علم در 11 خردادماه:

  روز بین المللی بدون دخانیات

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-بیماری-ام-اس شنبه 10 خرداد 1399 - 00:20:53

  علم در10خردادماه:

  روزجهانی بیماری ام اس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-سلامت-دستگاه-گوارش جمعه 09 خرداد 1399 - 00:13:18

  علم در 9خردادماه:

  روز جهانی سلامت دستگاه گوارش

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-بهداشت-قاعدگی پنج شنبه 08 خرداد 1399 - 00:03:48

  علم در 8 خردادماه:

  روز جهانی بهداشت قاعدگی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • گشایش-موزه-موسیقی چهارشنبه 07 خرداد 1399 - 00:36:19

  علم در 7 خردادماه:

  گشایش موزه موسیقی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • هفته-ملی-بدون-دخانیات سه شنبه 06 خرداد 1399 - 00:21:16

  علم در 6 خردادماه :

  هفته ملی بدون دخانیات

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-تیروئید دوشنبه 05 خرداد 1399 - 00:28:08

  علم در 5 خرداد ماه:

  روز جهانی تیروئید

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • كشف-واكسن-ضد-حصبه یکشنبه 04 خرداد 1399 - 00:03:12

  علم در4 خردادماه:

  كشف واكسن ضد حصبه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-لاک-پشت-ها شنبه 03 خرداد 1399 - 00:17:29

  علم در 3خردادماه:

  روز جهانی لاک پشت ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-تنوع-زیستی جمعه 02 خرداد 1399 - 00:02:31

  علم در 2خردادماه:

  روز جهانی تنوع زیستی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.