• گشایش-آرامگاه-خیام سه شنبه 12 فروردین 1399 - 00:20:24

  علم در 12 فروردین ماه:

  گشایش آرامگاه خیام

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-میرزا-محمدخان-قزوینی دوشنبه 11 فروردین 1399 - 00:36:14

  علم در 11فروردین ماه:

  تولد میرزا محمدخان قزوینی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-مارسل-امه یکشنبه 10 فروردین 1399 - 00:07:29

  علم در 10فروردین:

  تولد مارسل امه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-ماکسیم-گورکی شنبه 09 فروردین 1399 - 00:19:53

  علم در 9 فروردین ماه:

  تولد ماکسیم گورکی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-خواجه-عبداللَّه-انصاری جمعه 08 فروردین 1399 - 00:22:05

  علم در 8 فروردین:

  تولد خواجه عبداللَّه انصاری

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-تئاتر پنج شنبه 07 فروردین 1399 - 00:16:54

  علم در 7 فروردین ماه:

  روز جهانی تئاتر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-بنفش چهارشنبه 06 فروردین 1399 - 00:05:38

  علم در 6فروردین ماه:

  روز جهانی بنفش

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-سل- سه شنبه 05 فروردین 1399 - 00:03:04

  علم در 5 فروردین ماه:

  روزجهانی سل

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-هواشناسی دوشنبه 04 فروردین 1399 - 00:19:35

  علم در 4 فروردین ماه:

  روزجهانی هواشناسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهاني-آب یکشنبه 03 فروردین 1399 - 00:18:07

  علم در3 فروردین ماه:

  روز جهاني آب

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.