• روز-بین-المللی-نلسون-ماندلا پنج شنبه 27 تیر 1398 - 00:00:24

  علم در27تیرماه:

  روز بین المللی نلسون ماندلا

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-ایموجی چهارشنبه 26 تیر 1398 - 00:01:19

  علم در 26تیرماه:

  روز جهانی ایموجی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آغاز-هفته-بهزیستی سه شنبه 25 تیر 1398 - 00:07:26

  علم در 25تیرماه:

  آغاز هفته بهزیستی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آغاز-پروژه-آزمایشی-آپولو-سایوز دوشنبه 24 تیر 1398 - 00:09:35

  علم در 24تیرماه:

  آغاز پروژه آزمایشی آپولو-سایوز

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-مریم-میرزاخانی یکشنبه 23 تیر 1398 - 00:33:49

  علم در 23 تیرماه:

  درگذشت مریم میرزاخانی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-بین-المللی-سنگ شنبه 22 تیر 1398 - 00:11:03

  علم در 22تیرماه:

  روز بین المللی سنگ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-بدون-پلاستیک-و-نایلکس جمعه 21 تیر 1398 - 00:19:21

  علم در 21تیرماه:

  روز ملی بدون پلاستیک و نایلکس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-جمعیت پنج شنبه 20 تیر 1398 - 00:15:57

  علم در 20تیرماه:

  روز جهانی جمعیت

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • اعلام-نتایج-آنالیز-DNA-اسکلت-نئاندرتال چهارشنبه 19 تیر 1398 - 00:00:08

  علم در 19تیرماه:

  اعلام نتایج آنالیز DNA اسکلت نئاندرتال

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ادبیات-کودک-و-نوجوان سه شنبه 18 تیر 1398 - 00:01:29

  علم در 18تیرماه:

  روز ادبیات کودک و نوجوان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.