• روز-ملی-حمایت-از-حقوق-مصرف‌کنندگان جمعه 09 اسفند 1398 - 00:18:06

  علم در 9 اسفندماه:

  روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-خرس-های-قطبی پنج شنبه 08 اسفند 1398 - 00:14:19

  علم در 8 اسفندماه:

  روز جهانی خرس های قطبی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-علی-اکبر-دهخدا چهارشنبه 07 اسفند 1398 - 00:09:36

  علم در 7 اسفندماه:

  درگذشت علی اکبر دهخدا

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پیش-بینی-پايان-دنيا-در-سال-2060- سه شنبه 06 اسفند 1398 - 00:02:57

  علم در 6 اسفند ماه:

  پیش بینی پايان دنيا در سال 2060

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-مهندس دوشنبه 05 اسفند 1398 - 00:00:27

  علم در 5 اسفندماه:

  روز مهندس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • ثبت-جهانی-نوروز-در-مجمع-عمومی-سازمان-ملل-متحد یکشنبه 04 اسفند 1398 - 00:18:09

  علم در 4اسفندماه:

  ثبت جهانی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-فکرکردن شنبه 03 اسفند 1398 - 00:03:05

  علم در 3 اسفند ماه:

  روز جهانی فکرکردن

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-سلامت-مردان جمعه 02 اسفند 1398 - 00:10:05

  علم در 2 اسفندماه:

  روز ملی سلامت مردان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-عدالت-اجتماعی پنج شنبه 01 اسفند 1398 - 00:04:48

  علم در 1 اسفند ماه:

  روز جهانی عدالت اجتماعی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-نخستین-بخش-از-ایستگاه-فضایی-میر چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 00:00:54

  علم در 30بهمن ماه:

  پرتاب نخستین بخش از ایستگاه فضایی میر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.