• روز-جهاني-توسعه-اطلاعات شنبه 03 آبان 1399 - 00:26:58

  علم در 3آبان ماه؛

  روز جهاني توسعه اطلاعات

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-تیمور-لکستانی جمعه 02 آبان 1399 - 00:22:08

  علم در 2 آبان ماه؛

  درگذشت تیمور لکستانی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-توجه-به-لکنت-زبان پنج شنبه 01 آبان 1399 - 00:28:12

  علم در 1 آبان ماه؛

  روز جهانی توجه به لکنت زبان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-آلفرد-برنهارد-نوبل چهارشنبه 30 مهر 1399 - 00:25:02

  علم در 30مهرماه؛

  تولد آلفرد برنهارد نوبل

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-پوکی-استخوان سه شنبه 29 مهر 1399 - 00:16:54

  علم در 29مهر ماه؛

  روز جهانی پوکی استخوان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • كشف-آنتی‌بیوتیک-استرپتومايسين دوشنبه 28 مهر 1399 - 00:19:12

  علم در 28مهرماه؛

  كشف آنتی‌بیوتیک استرپتومايسين

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-یائسگی یکشنبه 27 مهر 1399 - 00:04:01

  علم در 27 مهرماه؛

  روز جهانی یائسگی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-ریشه‌کنی-فقر شنبه 26 مهر 1399 - 00:08:46

  علم در 26مهرماه؛

  روز جهانی ریشه‌کنی فقر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-غذا جمعه 25 مهر 1399 - 00:46:18

  علم در 25مهرماه؛

  روز جهانی غذا

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-عصای-سفید پنج شنبه 24 مهر 1399 - 00:39:49

  علم در24 مهرماه؛

  روزجهانی عصای سفید

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.