• تولد-ماروین-مینسکی شنبه 18 مرداد 1399 - 00:00:00

  علم در 18مردادماه:

  تولد ماروین مینسکی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-خبرنگار جمعه 17 مرداد 1399 - 00:08:02

  علم در 17 خردادماه:

  روز خبرنگار

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تشكيل-جهاددانشگاهي پنج شنبه 16 مرداد 1399 - 00:10:26

  علم در 16مردادماه:

  تشكيل جهاددانشگاهي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • امضای-قرارداد-منع-آزمايش‏-هاي-هسته‏-ای چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 00:05:54

  علم در 15مرداد ماه:

  امضای قرارداد منع آزمايش‏ هاي هسته‏ ای

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-کاوشگر-فینیکس-به-سوی-مریخ سه شنبه 14 مرداد 1399 - 00:00:11

  علم در 14مردادماه:

  پرتاب کاوشگر فینیکس به سوی مریخ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-حکیم-سنایی-غزنوی دوشنبه 13 مرداد 1399 - 00:03:33

  علم در 13مردادماه :

  تولد حکیم سنایی غزنوی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-کمال-الدين-فارسي یکشنبه 12 مرداد 1399 - 00:42:17

  علم در 12مردادماه:

  درگذشت کمال الدين فارسي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-شير-مادر شنبه 11 مرداد 1399 - 00:57:56

  علم در 10مرداد ماه:

  روز جهانی شير مادر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • هفته-و-روز-جهانی-شير-مادر جمعه 10 مرداد 1399 - 00:00:38

  علم در 10 مردادماه:

  هفته و روز جهانی شير مادر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-اهدای-خون پنج شنبه 09 مرداد 1399 - 07:00:42

  علم در 9مردادماه:

  روز اهدای خون

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.