• نقش-توییتر-در-انتشار-اخبار-دروغ سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 - 08:00:16

    شبکه‌های مجازی و انتشار گسترده اخبار دروغ

    نقش توییتر در انتشار اخبار دروغ

    سینا‌پرس: یافته‌های جدید پژوهشگران نشان می‌دهد بسیاری از اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و به‌طور خاص، توییتر، دروغ بوده و اخبار دروغ نسبت به اخبار راست شانس بیشتری برای بازنشر و انتشار پیدا می‌کنند.