تعرفه آگهی های خبرگزاری علم و فرهنگ(سیناپرس)

* قیمت ها برای یک ماه نمایش بنر تبلیغاتی در سایت است.

* محتوای آگهی باید منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

* مسئولیت محتوای آگهی برعهده سفارش دهنده است.

* هزینه طراحی بنر برعهده سفارش دهنده است.

* سیناپرس حق خود را برای تایید محتوا و گرافیک آگهی محفوظ می داند.

تخفیف ها:

* آگهی علمی ،دانشگاهی،فرهنگی وهنری شامل 25 درصد تخفیف می شود.

* قراردادهای سه ماهه شامل 10درصد تخفیف،شش ماهه 15درصد تخفیف،قراردادهای سالانه شامل 25 درصد تخفیف می شوند.(کل هزینه قراردادهای مدتی،درابتدای دوره دریافت می شود.)

مشاوره :

جهت کسب اطلاعات وهماهنگی بیشتر می توانید با شماره  44246747  تماس بگیرید.