• چهارشنبه 22 دی 1395 - 11:22:55

    ارتباط 4G در تونلهای بی انتها

    مجله «newelectronics» در تازه ترین شماره خود موضوع توسعه پوششهای رادیویی در فضاهای سربسته را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در راه توسعه جاده ای و ریلی مورد بررسی قرار داده است.