• یکشنبه 04 بهمن 1394 - 19:07:00

    آسیب های آلودگی صوتی را جدی بگیرید

    آزمایش ها نشان می دهد که صداهای با شدت 160-150 دسی بل موجب رنگ پریدگی، بالا رفتن فشارخون و کاهش درجه حرارت بدن می شوند و صداهای مداوم نیز عکس العمل هایی را مانند انقباض رگ ها در بدن ایجاد می کند.

  • یکشنبه 04 بهمن 1394 - 13:57:31

    آسیب های آلودگی صوتی را جدی بگیرید

    آزمایش ها نشان می دهد که صداهای با شدت 160-150 دسی بل موجب رنگ پریدگی، بالا رفتن فشارخون و کاهش درجه حرارت بدن می شوند و صداهای مداوم نیز عکس العمل هایی را مانند انقباض رگ ها در بدن ایجاد می کند.