• دوشنبه 20 دی 1395 - 23:46:01

    تاریخچه‌ای خودمانی از ژن‎ها

    سیذارتا مخرجی، نویسنده ای که با کتاب خود درباره سرطان به چهره ای شناخته شده بدل شده بود در آخرین اثر خود بار دیگر توجه جامعه علمی و مخاطبان عام را به خود جلب کرده است.