• چهارشنبه 22 دی 1395 - 20:22:32

    خداحافظی با یاهو

    به دنبال نهایی شدن فرایند خرید یاهو توسط وریزون، معدود بخش های باقی مانده این شرکت تحت عنوان آلتابا و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری به فعالیت خود ادامه می دهد

  • چهارشنبه 22 دی 1395 - 13:50:28

    زلزله تازه در دنیای فناوری؛ یاهو به تاریخ می پیوندد

    به دنبال نهایی شدن فرایند خرید یاهو توسط وریزون، معدود بخش های باقی مانده این شرکت تحت عنوان آلتابا و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری به فعالیت خود ادامه می دهد.