کد خبر : 55294 شنبه 21 اسفند 1395 - 18:22:30
چگونه-طبیعت،-تنوع-جنگلی-ایجاد-می-کند؟

توسعه مدل جدید برای توصیف تنوع زیستی:

چگونه طبیعت، تنوع جنگلی ایجاد می کند؟

سیناپرس: محققان موسسه بین المللی آنالیز سیستم های کاربردی (IIASA)، نخستین مدل از مکانیسم های زیست محیطی و تکاملی رشد گونه های مختلف درختان جنگلی را ارائه کردند.

جنگل ها بویژه جنگل های استوایی، زیستگاه هزاران گونه از درختان هستند و گاهی این تنوع شامل صدها گونه درخت در یک جنگل می شود. جنگل ها به طور خاص و پوشش های گیاهی به طور کلی، در مرکز درک تنوع زیستی زمین، اکوسیستم و دینامیک کربن قرار دارند. درختان جنگلی با سرعت های متفاوت و تا ارتفاع های مختلف رشد می کنند.

نظریه زیست محیطی سنتی عنوان می کند که هر گونه موجود بر سطح سیاره زمین از توانایی رشد منحصربفردی برخوردار است؛ با این حال شناسایی تنوع زیستی هر گونه، بویژه درختان استوایی مقاوم در برابر سایه، بسیار دشوار است.

در مطالعه اخیر محققان موسسه بین المللی آنالیز سیستم های کاربردی (IIASA)، فیزیولوژی، اکولوژی (بوم شناسی) و نحوه تکامل درختان با یکدیگر ترکیب شدند تا مدل جدیدی برای توصیف تنوع زیستی گونه های درختان تهیه شود.

مدل های قبلی قادر به پیش بینی تنوع زیستی گونه های مقاوم در برابر سایه نبودند، اما مدل جدید نشان می دهد که چگونه تفاوت های فیزیولوژیکی و رقابت برای دریافت نور خورشید، منجر به ایجاد تعداد زیادی از گونه ها می شود. 

مدل جدید نشان می دهد که گونه های درختان سریع رشد و بی تحمل نسبت سایه، به نحوی تکامل یافته اند که تنها بخش باریک و جدا شده ای از فضای موجود را اشغال کنند؛ درحالیکه درختان کند رشد و مقاوم در برابر سایه، بخش زیادی از فضا را اشغال کرده و به نوعی فضای کافی برای رشد گونه های مختلف برای همزیستی ایجاد می کنند.

با ارائه یک درک جامع از اکوسیستم های جنگلی، این مدل جدید به محققان کمک می کند تا تغییرات آب و هوایی و مدیریت جنگل را به درستی مورد مطالعه قرار دهند. این نتایج همچنین به درک بهتر تأثیرات حضور انسان در جنگل ها از جمله کنترل آتش سوزی، قطعه قطعه شدن زیستگاه موجودات و تغییرات آب و هوایی کمک شایانی خواهد کرد.

نتایج این مطالعه در Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) منتشر شد.

 

مترجم: معصومه سوهانی

منبع: phys.org

کلید واژه ها: جنگل - تنوع زیستی - زیستگاه -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]