کد خبر : 35001 شنبه 28 فروردین 1395 - 11:04:04
علمنا

elmna.com

علمنا

سیناپرس: بهترین بهره دنیای مجازی،کاوش پهنای تار و پود رسانه های مصور و مکتوب است؛ بی گمان آرمانشهر علمنا دروازه ای بر خط حوادث علمی و فنی داخلی و خارجی خواهد بود.

روزگاری پوست نوشته های مشرق زمین، جانمایه حیات علمی و توسعه ی صنعتی مغرب زمین شد؛ و اکنون نوبت ماست.
نه تنها که با ترویج علم و آگاهی، که با تولید دانش، ستاره ثریا را سردوشی شانه های خود نماییم.
علمنا قصد دارد خاستگاه علمی اندیشمندان، پژوهشگران، دانشمندان، مخترعان، مبتکران، صنعتگران، کار آفرینان و موسسات آموزشی – پژوهشی باشد.
جذب مترجمان، خبرنگاران و کارشناسان رشته های مختلف در مرکز بینش علمنایی هاست.
تربیت نسل هوشمند و اشاعه ی فرهنگ پژوهش، عدالت در اطلاع رسانی و امانت داری رسانه ای، معرفی و آموزش تکنولوژی های نوین به عموم مخاطبان، از اهداف ماست.
با وجود حمایت های مالی اندک از پژوهش در کشورمان، علمنا میخواهد بهانه ای باشد برای این بهای پر ارزش!
علمنا پنجره ای است تا جوانان با تماشای آن، دنیای علمی کشورمان و آنچه در آن رخ می دهد را ببینند.

http://elmna.com/

کلید واژه ها: علمنا - علم - رسانه -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]