کد خبر : 29939 دوشنبه 19 بهمن 1394 - 12:18:53
محاسبه-گلوکز-خون-بدون-ایجاد-جراحت

محاسبه گلوکز خون بدون ایجاد جراحت

محققین ژاپنی موفق به ابداع شیوه ای شده اند که می توان با کمک لیزر از روی پوست، میزان گلوکز خون را محاسبه کرد.

در این شیوه جدید دیگر نیازی به ایجاد شکاف کوچکروی انگشت دست برای گرفتن نمونه خون نیست و با کمک لیزر و بدون ایجاد جراحت می توان میزان گلوکز را سنجید.در این روش محققین ژاپنی از اشعه مادون قرمز از فاصله دور استفاده می کنند که بدون ضرر است و می توان با آن به اندازه گیری میزان گلوکز خون با دقت بسیار بالایی پرداخت.

این درحالی است که در روش های فعلی، نور اشعه مادون قرمز از نزدیک یا فاصله میانی به بدن تابیده می شود. از آنجایی که گلوکز در خون، نور را با طول موج های مشخص جذب می کند، در این روش جدید که اشعه مادون قرمز از دور تابیده می شود،  اندازه نور برای جذب گلوکز محاسبه می شود تا میزان آن بطور دقیق به دست آید.  

در شیوه جدید، طول موجی با ۱۰ میلیونیم متر توسط نور اشعه مادون قرمز از دور تابیده می شود که بطرز قابل توجهی گلوکز آن را جذب می کند.

به گزارش مهر، در این شیوه، محاسبه میزان گلوکز خون با ضریب خطای کمتر از ۲۰ درصد است.همچنین محققین ژاپنی می گویند، این تکنیک برای استفاده بالینی به اندازه کافی دقیق است و در آینده نزدیک با بهینه تر کردن این روش می توان در آزمایشگاه از آن بهره برد.

کلید واژه ها: محاسبه گلوکز خون جراحت
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]