کد خبر : 2987 یکشنبه 10 اسفند 1393 - 08:53:46
بررسی-دی-ان-ای-گندم-8-هزار-ساله

بررسی دی ان ای گندم 8 هزار ساله

سیناپرس: پژوهشگران و باستان شناسان انگلیسی در مطالعات خود در یک سایت زیر آب در این کشور ، موفق به کشف بقایای دانه های گندم در رسوبات بستر دریا شدند که به 8 هزار سال پیش تعلق دارند . نمونه دی ان ای این گندم های باستانی جهت مطالعه استخراج شد .

بررسی های باستان شناسان در یک محوطه باستانی واقع در زیر دریا ، منجر به کشف دی ان ای موجود در دانه های گندم متعلق به 8 هزار سال پیش شد .

این دانه های گندم از یک سایت دوره میان سنگی در انگلستان کشف شده است که متعلق به انسان های شکارچی و جمع آوری کننده غذا بوده است . این سایت که امروزه در زیر آب های ساحلی  جزایر کوچک جدا شده از خاک اصلی انگلستان در سایت Bouldnor در منطقه  COVENTRY قرار دارد ، از سوی باستان شناسان مورد کاووش قرار گرفته و محتویات موجود در گل و لای بستر این سایت نشان دهنده ارتباط مردم بومی این منطقه که در عصر میان سنگی به سر می بردند با مردم پیشرفته تر سایر مناطق اروپا است که وارد دوره نوسنگی شده بودند .

لازم به توضیح است که این پژوهش ها از سوی سه مرکز علمی پژوهشی مختلف در انگلستاان پی گیری می شود و تیم سرپرستی این تحقیقات عبارتند از : روبین آلابای Robin Allaby از دانشگاه وارویک University of Warwick ، وینسنت گافنی Vincent Gaffney از دانشگاه بردفورد University of Bradford و مارک پالن Mark Pallen از مدرسه پزشکی وارویک Warwick Medical School .

در این پژوهش ها همچنین موسسه باستان شناسی زیر آب انگلستان ، دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه سنت آندرئو نیز همکاری می کنند .

روبین آلابای Robin Allaby در این مورد اعلام کرد : " ایده عمومی در مورد نحوه استقرار دوره نوسنگی در جنوب اروپا  نشان می دهد که فرهنگ einkorn در هیچ جای بریتانیا تا 2 هزار سال پس از کشف این مواد گیاهی کشف شده در سایت  Bouldnor دیده نمی شود . وجود این دانه های خوراکی در این محوطه ، نشان دهنده وجود ارتباط و بازرگانی بین مردم عصر نوسنگی این سرزمین و مردم کشاورز سایر مناطق اروپا است که وارد دوره نو سنگی شده بودند . این ارتباط از طریق باریکه خشکی موجود در آن زمان ایجاد می شد که این جزایر را به سایر مناطق اروپا متصل می کرد . "

وی در پایان خاطر نشان کرد : " استفاده و مطالعه از دی ان ای های باستانی کشف شده در رسوبات این محوطه پیش از تاریخی ، درهای جدیدی را در حوزه تحقیقات مربوط به خاستگاه نخستین کشاورزی در انگلستان و سایر نقاط اروپا باز می کند . "

منبع 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]