کد خبر : 23669 یکشنبه 07 آذر 1395 - 11:55:50
-روزنامه-نگاری-علم-باید-به-یک-مکتب-روزنامه-نگاری-تبدیل-شود-

رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی :

روزنامه نگاری علم باید به یک مکتب روزنامه نگاری تبدیل شود

سیناپرس: رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه عمومی سازی علم و تبدیل آن به فرهنگ شاه کلید کار رسانه علمی است گفت: تلاش کنید تا روزنامه نگاری علم تبدیل به یک مکتب روزنامه نگاری شود.

رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه عمومی سازی علم و تبدیل آن به فرهنگ شاه کلید کار رسانه علمی است گفت: تلاش کنید تا روزنامه نگاری علم تبدیل به یک مکتب روزنامه نگاری شود.

دکترمحمدمهدی فرقانی ،رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در رابطه با ایجاد و کارکرد خبرگزاری و خبرنگار علمی گفت: یک خبرنگار علمی راه سختی را پیش رو دارد چراکه باید توجه داشته باشد که در انعکاس اخبار علمی ضمن حفظ ماهیت و وجهه علمی مطلب بتواند آن را در قالبی ساده و قابل فهم به مخاطبان ارائه دهد.

وی ادامه داد: عمومی سازی علم از کارکردهای اصلی یک خبرگزاری و خبرنگار علمی است. به این معنا که بتواند علم را عمومی سازی کرده و در مرحله بعد آن را به فرهنگ تبدیل کند که این مقوله شاه کلید این حوزه است.

فرقانی تصریح کرد: اینکه روزنامه نگاری و ارتباطات علمی چه ویژگی ها، ساختارها و کارکردهایی دارند از مسائل مهمی است که ابتدا باید برای اصحاب و دست اندرکاران یک رسانه علمی به روشنی مشخص و تعریف شود.

این استاد ارتباطات در ادامه با بیان اینکه یک رسانه علمی باید به پشتوانه های نظری ارتباطات علم و روزنامه نگاری علمی مجهز باشد گفت: امروزه ارتباطات علم در دنیا تبدیل به بخش مهمی از ارتباطات شده است که مهمترین کارکرد آن تبدیل علم به فرهنگ و بسط نگرش و تفکر علمی در جامعه است.

وی تاکید کرد: این در حالیست که این اقدام مخالفان خودش را هم دارد چراکه برخی معتقدند که فعالیت های این چنینی به قیمت مبتذل شدن علم و عالم تمام می شود و تجاری سازی علم که در اثر رسانه ای شدن علم اتفاق می افتد ماهیت آن را زیر سوال می برد.

مهمترین ویژگی روزنامه نگاری علم باید این باشد که بتواند اصالت های علمی را از یک طرف حفظ کرده و اجازه ندهد خدشه ای به آن وارد شود و از سوی دیگر بتواند آن را برای مردم عادی جامعه قابل فهم کند که این مهمترین رسالت این حوزه است

فرقانی در ادامه تصریح کرد: البته باید تلاش کرد که چنین اتفاق های به وقوع نپیوندد اما از سوی دیگر در عصر حاضر ایجاد مرز بین عرصه های علمی و عمومی غیرممکن است.

روزنامه نگاری عمومی قادر به ایجاد پیوند بین عرصه های علمی و عمومی نیست

رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در دنیای کنونی باید بین دو عرصه علمی و عمومی جامعه رابطه تنگاتنگ و مستمر وجود داشته باشد گفت: روزنامه نگاری عمومی قادر به ایجاد پیوند بین عرصه های علمی و عمومی نیست، بنابراین برای ایجاد این پیوند نیاز به یک تخصص و مهارت و دانش داریم که یک خبرنگار علمی باید آنها را هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری فرا گیرد.

وی ادامه داد: مهمترین ویژگی روزنامه نگاری علم باید این باشد که بتواند اصالت های علمی را از یک طرف حفظ کرده و اجازه ندهد خدشه ای به آن وارد شود و از سوی دیگر بتواند آن را برای مردم عادی جامعه قابل فهم کند که این مهمترین رسالت این حوزه است.

فرقانی خطاب به کارکنان و دست اندرکاران خبرگزاری سیناپرس گفت: این حوزه بسیار جای کار دارد و باید به عنوان اولین خبرگزاری رسمی کشور که در حوزه علم فعالیت می کنید تلاش کنید تا روزنامه نگاری علم تبدیل به یک مکتب روزنامه نگاری شود.

 

گفتگو: هانیه حقیقی

نظرات شما
  • محمد شنبه 14 آذر 1394 - 22:09:03
    با سلام؛ به عنوان یک دانشجوی روزنامه نگاری مهم ترین کارکرد یک رسانه را در روشن گری و اگاه سازی جامعه یافتم. حال اگر کارکرد یک رسانه روشن کری علمی باشد و البته به فعالیت های علمی کمک کند و حتی باعث تجاری سازی ایده های علمی باشد نه تنها کاری سطح پایین نکرده بلکه به غنای زندگی انسان ها کمک کرده و فعالیت علمی را از گوشه ازمایشگاه ها به سطح زندگی افراد جامعه منتقل کرده است. نکته ای که در مصاحبه جناب فرقانی بود مبنی بر مخالفت افرادی با بوجود امدن روزنامه نگاری علم نشانه کوته بینی این نظرات با روزنامه نگاری علمی است.

[کد امنیتی جدید]