کد خبر : 17369 چهارشنبه 08 مهر 1394 - 09:02:29
بازی-های-کامپیوتری-شما-را-چاق-می-کند

بازی های کامپیوتری شما را چاق می کند

سیناپرس: پژوهش های جدید دانشمندان سوئدی نشان می دهد سپری کردن مدت زمان بیش از یک ساعت در روز برای انجام بازی های رایانه ای سبب افزایش وزن و چاقی شده و این موضوع در زنان بیشتر از مردان نمود دارد .

تا کنون موارد متعددی به عنوان عوامل اضافه وزن شناخته شده اند . به گفته پزوهشگران از این پس باید به فهرست عوامل چاق کننده ؛ بازی های کامپیوتری را نیز اضافه کرد . لازم به توضیح است که این موضوع در زنان شدیدتر از مردان بوده و پژوهش های جدید نشان می دهد زنانی که به صورت روزانه حداقل یک ساعت به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند ، در خطر چاق شدن و افزایش وزن قرار دارند . بر اساس این تحقیقات زنانی که روزانه به مدت دو ساعت با بازی های کامپیوتری سرگرم هستند در طول بازه زمانی 5 ساله به میزان 3 کیلو و 700 گرم اضافه وزن پیدا کرده و دچار چاقی می شوند .  در این مطالعات که به مدت بیش از 5 سال ادامه داشت ، بیش از 2 هزار و 500 فرد سوئدی بیست ساله مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که تاثیر چاق کننده بازی های کامپیوتری بیشتر روی زنان نمود داشته و در مردان دیده نمی شود . طی این مطالعات ، افراد داوطلب برای سه بازه زمانی متفاوت در سال های 2007 ، 2008 و 2012 میلادی مورد بررسی قرار گرفتند .   

پژوهشگران طی مطالعات فوق ، به بررسی مدت زمانی که این افراد به بازی کردن با رایانه یا کنسول های بازی اختصاص می دادند پرداخته و تاثیر آن را بر میزان اضافه وزن و جرم توده بدن آن ها مطالعه کردند .

نتایج تحقیقات نشان می دهد زنانی که دارای وزنی متعادل هستند و به انجام بازی های کامپیوتری به میزان دستکم یک ساعت در روز می پردازند ، مستعد چاقی و اضافه وزن بوده و جرم شاخص توده بدنی ان ها بیش از 25 خواهد بود . این عدد از مقایسه حجم بدن و وزن این افراد طی مدت زمان پنج سال و مقایسه ان با زنان عادی که بازی های کامپیوتری در برنامه روزانه آن ها وجود ندارد ، به دست آمده است .

در همین زمینه سارا توماس Sara Thomee از اعضای این تیم تحقیقاتی و از اساتید دانشکده سالگرنسکا در دانشگاه گوتنبرگ سوئد   Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg اعلام کرد : " میزان شاخص توده بدنی در زنانی که به طور روزانه مدت زمانی بیش از دو ساعت را به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند بسیار بیشتر بوده و آمار های موجود نشان می دهد که این افراد به طور متوسط طی مدت زمان 5 سالی که این پژوهش ها انجام شد 3 کیلو و 700 گرم چاق شدند .  "

لازم به توضیح است که برای محاسبه دقیق میزان چاقی و تاثیرات محیطی بر افزایش وزن ، باید مولفه های دیگری همچون سن ، شغل ، مدت زمان سپری شده در برابر رایانه در طول روز ، فعالیت های بدنی ، کیفیت خواب و ملاحظات اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد .

شرح کامل این مطالعات و نتایج به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله علمی journalBMC Public Health  منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد .

منبعتا کنون موارد متعددی به عنوان عوامل اضافه وزن شناخته شده اند . به گفته پزوهشگران از این پس باید به فهرست عوامل چاق کننده ؛ بازی های کامپیوتری را نیز اضافه کرد . لازم به توضیح است که این موضوع در زنان شدیدتر از مردان بوده و پژوهش های جدید نشان می دهد زنانی که به صورت روزانه حداقل یک ساعت به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند ، در خطر چاق شدن و افزایش وزن قرار دارند . بر اساس این تحقیقات زنانی که روزانه به مدت دو ساعت با بازی های کامپیوتری سرگرم هستند در طول بازه زمانی 5 ساله به میزان 3 کیلو و 700 گرم اضافه وزن پیدا کرده و دچار چاقی می شوند .  در این مطالعات که به مدت بیش از 5 سال ادامه داشت ، بیش از 2 هزار و 500 فرد سوئدی بیست ساله مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که تاثیر چاق کننده بازی های کامپیوتری بیشتر روی زنان نمود داشته و در مردان دیده نمی شود . طی این مطالعات ، افراد داوطلب برای سه بازه زمانی متفاوت در سال های 2007 ، 2008 و 2012 میلادی مورد بررسی قرار گرفتند .   

پژوهشگران طی مطالعات فوق ، به بررسی مدت زمانی که این افراد به بازی کردن با رایانه یا کنسول های بازی اختصاص می دادند پرداخته و تاثیر آن را بر میزان اضافه وزن و جرم توده بدن آن ها مطالعه کردند .

نتایج تحقیقات نشان می دهد زنانی که دارای وزنی متعادل هستند و به انجام بازی های کامپیوتری به میزان دستکم یک ساعت در روز می پردازند ، مستعد چاقی و اضافه وزن بوده و جرم شاخص توده بدنی ان ها بیش از 25 خواهد بود . این عدد از مقایسه حجم بدن و وزن این افراد طی مدت زمان پنج سال و مقایسه ان با زنان عادی که بازی های کامپیوتری در برنامه روزانه آن ها وجود ندارد ، به دست آمده است .

در همین زمینه سارا توماس Sara Thomee از اعضای این تیم تحقیقاتی و از اساتید دانشکده سالگرنسکا در دانشگاه گوتنبرگ سوئد   Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg اعلام کرد : " میزان شاخص توده بدنی در زنانی که به طور روزانه مدت زمانی بیش از دو ساعت را به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند بسیار بیشتر بوده و آمار های موجود نشان می دهد که این افراد به طور متوسط طی مدت زمان 5 سالی که این پژوهش ها انجام شد 3 کیلو و 700 گرم چاق شدند .  "

لازم به توضیح است که برای محاسبه دقیق میزان چاقی و تاثیرات محیطی بر افزایش وزن ، باید مولفه های دیگری همچون سن ، شغل ، مدت زمان سپری شده در برابر رایانه در طول روز ، فعالیت های بدنی ، کیفیت خواب و ملاحظات اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد .

شرح کامل این مطالعات و نتایج به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله علمی journalBMC Public Health  منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد .

منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]