کد خبر : 10798 پنج شنبه 11 تیر 1394 - 11:59:32
ارتقای-کیفیت-کالاهای-تولیدی-با-بهره-گیری-از-مطالعات-علمی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:

ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی با بهره گیری از مطالعات علمی

سیناپرس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این مطالعات علمی است که می تواند موجب کیفیت بخشی به کالاها شود. تولید کالاها بدون بهره مندی از دستاوردهای علمی و فناوری روز، کیفی نخواهد شد و می بایست از نظرات دانشگاهیان در این زمینه استفاده کرد.

ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، ضامن موفقیت این دو رکن اساسی پیشرفت و توسعه کشور است. چراکه صنعتی که از دانش و فناوری روز بی بهره باشد، دچار رکود و تکرار می شود و در چرخه رقابت جهانی ناچار به حذف خواهد بود. دانشگاه نیز برای حفظ پویایی علمی و گسترش کمیت و کیفیت تحقیقات خود، نیاز به جذب بودجه پژوهشی از طریق سرمایه گذاری صنایع مختلف است. بنابراین چنانچه این ارتباط دوسویه به درستی شکل بگیرد، پیشرفت دانش و صنعت را در پی خواهد داشت.

اما متاسفانه این ارتباط در کشور ما هنوز به درستی تعریف نشده و صنعتگران و دانشگاهیان نیاز چندانی به انجام فعالیت های مشترک احساس نمی کنند.  بنابراین اولین گام برای نزدیک کردن این دو به یکدیگر، به وجود آوردن شرایط لازم برای ایجاد انگیزه در صنعت و دانشگاه برای تعریف همکاری های مشترک است.    

ابراهیم نکو؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار سیناپرس، گفت: امروز صنعت به سمتی در حرکت است که بیش از گذشته از دانش بهره می گیرد یعنی هرچه که پیش می رویم نقش دانشگاه ها در شکوفایی صنعت و اقتصاد آشکارتر می شود. از آنجا که امروز در کل جهان برنامه ریزی صحیحی برای ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه وجود دارد، ضروری است که ما هم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، به دانشگاهیان و صاحبان فن که در دانشگاه ها هستند رجوع کنیم. این موضوع قطعا باعث بهبود کیفیت صنعت ما و حتی ایجاد برند در برخی حوزه ها می شود که امروز از قافله جهانی عقب مانده اند.

وی افزود: اگر نگاه ما به مسایل و امور مختلف، نگاهی عادی باشد و فکر کنیم که می توان همه کارها را بدون تامین اعتبار و بودجه کافی پیش برد، این نگاه نادرستی است. چون وقتی کشوری می خواهد پیشرفتی به دست آورد و به موفقیت هایی برسد باید هزینه هایی را متحمل شود. حوزه پژوهش و تحقیقات هم از این مقوله مستثنی نیست. هرچه که ما در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنیم، دستاورد و خروجی آن بیشتر خواهد بود و قطعا یکی از راه های تامین و ارتقای بودجه پژوهش در کشور، ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که برای بهبود کیفیت محصولات صنعتی، دانشگاهیان چه کمکی می توانند به صنعت کنند؟ گفت: دانشگاهیان معمولا به صورت تئوری مسایلی را بررسی می کنند و با مقایسه وضعیت صنایع کشور ما با صنایع دیگر کشورها، دستاوردهایی از تحقیقات خود به دست می آورند و با ارایه نظرات خود به صنایع داخلی، راه هایی را برای ارتقای کیفیت محصولات پیشنهاد می کنند. لذا این مطالعات علمی است که می تواند موجب کیفیت بخشی به کالاها شود. تولید کالاها بدون بهره مندی از دستاوردهای علمی و فناوری روز، کیفی نخواهد شد و می بایست از نظرات دانشگاهیان در این زمینه استفاده کرد.

نکو با تاکید بر نقش بازار رقابتی برای مراجعه صنعت به دانشگاه، خاطرنشان کرد: اگر ما امروز رقابت را نپذیریم، از قافله عقب می مانیم. چون رقابت است که می تواند به بهبود کیفیت تولیدات ما منجر شود و حضور در عرصه های بین المللی را به دنبال داشته باشد. البته حضور در بازارهای رقابتی شاید در ابتدا برای صنعتگران ریسکی هم به دنبال داشته باشد اما به نظر من، ارزش پذیرفتن این ریسک وجود دارد.   

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]