• جایگاه-خبرگزاری-های-علمی-درجهان سه شنبه 14 مرداد 1393 - 13:50:52

    جایگاه خبرگزاری های علمی درجهان

    سینا‌پرس: در سال های اخیر کشور عزیزمان ایران پیشرفت های چشمگیری در حوزه تولید علم داشته است ،اما به دلایل متعددی در حوزه تولید علم و توسعه فناوری و ثروت آفرینی رشد چندانی را شاهد نبوده ایم .