• بحران-آب-+-اینفوگرافی دوشنبه 20 مرداد 1393 - 21:12:35

    بحران آب + اینفوگرافی

    سینا‌پرس: یکی از مشکلات عمده درخصوص منابع محدود آب، افزایش روزافزون تعداد افرادی است که در مصرف آب شریک می‌شوند. ازآنجا که همگان به آب شیرین و پاک نیاز دارند، دور از ذهن نیست تا جنگهای آینده جهان بر سر منابع آب صورت گیرد.

  • ویژگی‌هایی-که-از-مادر-به-فرزندان-منتقل-می‌شود-+-اینفوگرافی جمعه 17 مرداد 1393 - 21:43:51

    ویژگی‌هایی که از مادر به فرزندان منتقل می‌شود + اینفوگرافی

    سینا‌پرس: هر انسان دارای ویژگی‌های مختلف جسمی و ذهنی است که این ویژگی ها به دو صورت ارثی و اکتسابی ایجاد می‌شوند. پدر و مادر اصلی‌ترین انتقال‌دهندگان برخی ویژگی‌ها از طریق ژنهای خود به فرزندان خود هستند.